İstihdam

Çocuk Bakım Hizmetlerine Erişim ve Kadın İstihdamı – Çisel Ekiz Gökmen

Türkiye’de kamusal EÇBOÖE hizmetlerinin yetersiz, özel EÇBOÖE hizmetlerinin ise yüksek fiyatlı olma ının yanı...

Türkiye’de ve Dünyada Kadın İstihdamı – Bilge Erten

Türkiye’de kadın emek talebinin görece düşük olması temelde iki faktöre dayanıyor: i) İmalat sanayiinde...

Kadın İstihdamı ve Uluslararası Çalışma Standartları: Bugün ve Sonrası – Numan Özcan

Daha iyi bir yarının inşaası için oluşturulacak politikaların temel birleşenlerden birisinin toplumsal cinsiyet eşitliğinin...

İstihdam Araştırmaları, Salgın ve Sonrası – Nuran H. Belet

Uzaktan eğitim, uzaktan çalışma biçimleri ve esnek çalışma modelleri üzerinden süren tartışmalarda, uzaktan yapılan...

COVID-19, İstihdamda Dönüşüm ve Yoksulluk – Bayram Ali Eşiyok

Milyonlarca insanın henüz iş bile bulamadığı ve mutlak yoksulluğa savrulduğu ve pandeminin bu olumsuzlukları...

Yeşil Mutabakat Gelişmekte Olan Ülkelerde İstihdamı Nasıl Etkiler? – Güven Sak

Yarın, artık bugün. İklim değişikliği hakkında yıllardır konuşuyorduk. Şimdi ilk kez harekete geçiyoruz. Atlantik’in...

“Küresel İstihdam Sorunu” – Gökhan Aykaç

Kitapta özellikle gelişmiş ülkeler dışında kalan diğer sınıflandırmalar çerçevesinde önemli veri eksikliklerinin bulunduğu sıklıkla...

4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Alt İşverenlik Kurumu Üzerine Düşünceler – Alpay Hekimler

Otuz yılı aşkın bir süre yürürlükte kalmış olan 1475 sayılı eski İş Kanununun çalışma...

Kıdem Tazminatı, Kriz Ve İstihdam Üzerine Bir Not – Cem Oyvat

Nickell (1997)'in çalışmasına göre esnekleşmeye yönelik farklı politikalar, istihdam üzerinde farklı etkiler yapıyor. Mesela...

Üçüncü Binyılın İlk On Yılında Türkiye’deki Emekçilerin Durumu: Bir Raporun Düşündürdükleri – Hakan Mıhçı

Bu yazı 2011 Mayısında DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikası'nın kısa ancak oldukça çarpıcı istatistiksel verilere...

Türkiye’nin İstihdam Yapısı Ve Avrupa Ülkeleri İle Farklılıklar – Sinan Zeyneloğlu

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü müzakereler devam ederken en çok tartışılan konulardan biri de...

Ücret Ve Maaş Gelirleri Eriyor Mu? – Osman Aydoğuş

Ekim ayı tüketici fiyatları enflasyonu %3,27 olarak açıklandı; bu oran, 2002 yılı Ekim ayından...

Türkiye’de İstihdam Politikası – Birol Aydemir

Dünyada istihdam ve sosyal güvenlik alanı sürekli ve süratli bir şekilde değişmektedir. Değişimlere ayak...

Un, Yağ Ve Şeker Var; Bir De Helva Makinesi Operatörü Bulabilsek… – Serdar Sayan

TÜRK SANAYİNİN KARŞILAŞTIĞI ÖNEMLİ DARBOĞAZLARDAN BİRİ aşılmış olurdu. Gerçekten de, özellikle sanayide kritik mesleki...

Ulusal İstihdam Stratejisi – Bülent Pirler

Türkiye'nin istihdam ve işsizlikle ilgili sorunlarını çözebilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli politikaları...

İzmir İşgücü Piyasası Araştırması: Küçük Bir Özet – Müge Karacal, Gül Ertan Özgüzer

İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 1 Haziran 2010 tarihinde imzaladıkları protokol...

“Ulusal İstihdam Stratejisi” Belgesi Üzerine – Erinç Yeldan

“Ulusal İstihdam Stratejisi” belgesi, sessiz sedasız ekonomi gündemimize dahil oldu. 2012- 2023 dönemi arasına...

(En Az) Üç Çocuk Ve Türkiye’nin Emek Arzları – Cem Oyvat

AKP hükümetinin üç veya daha fazla çocuk konusundaki ısrarı uzun bir süredir devam ediyor....

Yolu Aç Anlar Ne Anlatı Yor? – Kenan Mortan

Yıllar öncesiydi, baktım çalışma 1991'de yapılmış. ‘Uy - garlığı Yoğuranlar' adıyla çıkmış. (K. Mortan,...

Yöneticilik Boyutu İle Kadın İstihdamını Anlamak – Berna (Balcı) İzgi

Kadınların daha ön planda olduğu ve daha çok kadın yöneticilerin mevcut olduğu sektörlerde bile,...