İstihdam

“Küresel İstihdam Sorunu” – Gökhan Aykaç

Kitapta özellikle gelişmiş ülkeler dışında kalan diğer sınıflandırmalar çerçevesinde önemli veri eksikliklerinin bulunduğu sıklıkla...

4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Alt İşverenlik Kurumu Üzerine Düşünceler – Alpay Hekimler

Otuz yılı aşkın bir süre yürürlükte kalmış olan 1475 sayılı eski İş Kanununun çalışma...

Kıdem Tazminatı, Kriz Ve İstihdam Üzerine Bir Not – Cem Oyvat

Nickell (1997)'in çalışmasına göre esnekleşmeye yönelik farklı politikalar, istihdam üzerinde farklı etkiler yapıyor. Mesela...

Üçüncü Binyılın İlk On Yılında Türkiye’deki Emekçilerin Durumu: Bir Raporun Düşündürdükleri – Hakan Mıhçı

Bu yazı 2011 Mayısında DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikası'nın kısa ancak oldukça çarpıcı istatistiksel verilere...

Türkiye’nin İstihdam Yapısı Ve Avrupa Ülkeleri İle Farklılıklar – Sinan Zeyneloğlu

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü müzakereler devam ederken en çok tartışılan konulardan biri de...

Ücret Ve Maaş Gelirleri Eriyor Mu? – Osman Aydoğuş

Ekim ayı tüketici fiyatları enflasyonu %3,27 olarak açıklandı; bu oran, 2002 yılı Ekim ayından...

Türkiye’de İstihdam Politikası – Birol Aydemir

Dünyada istihdam ve sosyal güvenlik alanı sürekli ve süratli bir şekilde değişmektedir. Değişimlere ayak...

Un, Yağ Ve Şeker Var; Bir De Helva Makinesi Operatörü Bulabilsek… – Serdar Sayan

TÜRK SANAYİNİN KARŞILAŞTIĞI ÖNEMLİ DARBOĞAZLARDAN BİRİ aşılmış olurdu. Gerçekten de, özellikle sanayide kritik mesleki...

Ulusal İstihdam Stratejisi – Bülent Pirler

Türkiye'nin istihdam ve işsizlikle ilgili sorunlarını çözebilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli politikaları...

İzmir İşgücü Piyasası Araştırması: Küçük Bir Özet – Müge Karacal, Gül Ertan Özgüzer

İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 1 Haziran 2010 tarihinde imzaladıkları protokol...

  • 1
  • 2