Kalkınma

Kalkınma ve Kentleşme İlişkisi Üzerine Bazı Tartışmalar ve Türkiye – Fatma Doğruel, A.Suut Doğruel

Kalkınma muğlak ve gizemli bir kavram! Son iki yüz yıldır yapılan tartışmalar kentsel yığılmaların...

Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi, Sürdürülebilir Büyüme ve Kalkınma için Mor Ekonomi – İpek İlkkaracan

Gerek yeşil gerekse mor ekonomi kavramları, sorunun kaynağında regüle edilmeyen serbest piyasa rekabetini ve...

Kalkınmada Yetişmek: “Merdiveni İtmek” versus Bağımsız Kalkınma – Bayram Ali Eşiyok

Kore ile Türkiye arasındaki kişi başına gelir başta olmak üzere diğer tüm kalkınma göstergelerinin...

ESG Skorlaması Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Ulaşılmasını Sağlar mı? – Yener Coşkun

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve Çevresel-Sosyal-Yönetişim (ESG) gibi izdüşümlerine yüksek derecede uyum sağlanması toplumun...

Kalkınmanın Muhasebesi – Bilin Neyaptı

Acemoğlu (2006), etkin olmayan kurumları siyasi elit olarak tanımladığı sınıfın gücünü konsolide edecek politika...

İktisadın “Vicdanı” ve Kalkınma Politikaları – A. Suut Doğruel, Fatma Doğruel

Kalkınma iktisatçılarından Erik Thorbecke, 1950 sonrası kalkınma doktrininin tarihi ve gelişimini incelediği kitap bölümünde...

Yerelden Kalkınmayı Yeniden Düşünme Zamanı – Bilal Bağış (İTD 109)

Dünya ekonomileri, bugün, bir yandan yapay zekâ (AI), uzay teknolojisi, bilgi teknolojileri ve ağır...

Türkiye’nin Ve Ortadoğu Ülkelerinin Otuz Yıllık Kalkınma Serüveni – Hüseyin Tatlıdil

Günümüzde Ortadoğu ülkeleri dünya enerji kaynaklarında sahip oldukları rezervler, üretim ve dışsatımı açısından oldukça...

Türkiye’de Bölgesel Farklılıklar Ve Kalkınma Ajansları – Ertuğrul Deliktaş

Türkiye'de bölgesel kalkınma farklılıklarına kısaca bir göz atmanın ve bu farklılıkları azaltmada ve sürdürülebilir...

Çokeşlilik, İktisat Ve Kalkınma – N. Emrah Aydınona

Çokeşlilik: Ülkemizden Örnekler Tesettür Defileleriyle Ünlü Mustafa Karaduman Tekbir Giyim'in sahibi Mustafa Karaduman, geçen...

Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı Ve Türkiye’nin Gerçekleri – Erinç Yeldan

Sürdürülebilir kalkınma üzerine Türkiye'nin stratejik perspektifleri neler? Bu yazımızda bu soruyu ele alacağız. Ancak...

Direnci Kalkınmanın Merkezine Yerleştirmek – Helen Clark

Dünya nüfusu, bir bütün olarak ele alındığında, bugün hiç olmadığı kadar sağlıklı, zengin ve...

Sürdürülebilir Kalkınmanın Kapitalizmle İmtihanı – Feride Doğaner Gönel

Bir tarafta geniş halk kitlelerinin yoksulluk ve refah ile ilgili ekonomik ve sosyal gelişiminin...

Sürdürülebilir İnsani Kalkınma Paradigması: Yeni Bir Ekonomi Politiğe Doğru – Meneviş Uzbay Pirili

1990'lı yıllarda çevre ülkeler ve kalkınma ekonomisini yakından ilgilendiren iki önemli gelişme yaşanmıştır. Bunlardan...

Küreselleşme, Sürdürülebilir Kalkınma Ve Rio+20’Ye Doğru Türkiye’nin Artan Önemi – Murad Tiryakioğlu

Dünya nüfusunun önemli bir kesimini oluşturan gelişmekte olan ülkelerin baş etmek zorunda olduğu en...

Kalkınma Ve Ekstra-Küresel Endüstriyel Üretim: İstanbul Konfeksiyon Sanayi Örneği – Saniye Dedeoğlu

Neoliberal politikaların dünya çapındaki egemenliği kalkınma politikalarının nasıl ele alındığını köklü bir şekilde değiştirmiştir....

Batı’ya Kürt Göçü Ve G.Doğu’yu Kalkındırma Söylemi… – Mustafa Sönmez

Türkiye toplumunda Kürt nüfus ne kadar? Doğrusu, bu konu hep varsayımlara dayalı ve elde...

Dokuzuncu Ve Onuncu Kalkınma Planlarında Kültür Ve Sanat – Sacit Hadi Akdede

Türkiye'de kalkınma planları uzun zamandır önemini kaybetmiş durumdadır. Kalkınma planlarında vurgulanan hedeflere ne kadar...

Kalkınmanın “Kurşuni Çağı” – B. Ali Eşiyok

1 950'li yıllarda başlayan ve 1970'li yılların ortasına kadar devam edecek olan kapitalizmin “altın...

Türkiye Ekonomisinin Yeniden Yapılanmasına İlişkin Bir Kalkınma Stratejisi Önerisi – B. Ali Eşiyok

II. Dünya Savaşı sonrasında başlayan ve 1970'li yılların ortalarına kadar sürecek olan “ulusal kalkınma”...