Kalkınma

Kalkınmanın Politik Ekonomisi Üzerine – Vahap Samanlı

Türkiye konumundaki bir ülkenin kalkınmasının lokomotifinin teknolojik gelişme ve sanayileşme olması gerektiğini yadsıyamayız. Giriş Kalkınma sadece ekonomik değil, sosyokültürel hususları da içeren bir...

Savrulan Hayatlar, Küçük Dokunuşlar, Büyük Sonuçlar: Hans Wolfgang Singer’in Gizemli Türkiye Serüveni – Ercan Eren

Hitler iktidara gelmese idi, muhtemelen Almanya’da, Bonn Üniversitesinde devam edecek bir kariyer planı, hiç tahmin...

Kalkınma ve Kentleşme İlişkisi Üzerine Bazı Tartışmalar ve Türkiye – Fatma Doğruel, A.Suut Doğruel

Kalkınma muğlak ve gizemli bir kavram! Son iki yüz yıldır yapılan tartışmalar kentsel yığılmaların...

Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi, Sürdürülebilir Büyüme ve Kalkınma için Mor Ekonomi – İpek İlkkaracan

Gerek yeşil gerekse mor ekonomi kavramları, sorunun kaynağında regüle edilmeyen serbest piyasa rekabetini ve...

Kalkınmada Yetişmek: “Merdiveni İtmek” versus Bağımsız Kalkınma – Bayram Ali Eşiyok

Kore ile Türkiye arasındaki kişi başına gelir başta olmak üzere diğer tüm kalkınma göstergelerinin...

ESG Skorlaması Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Ulaşılmasını Sağlar mı? – Yener Coşkun

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve Çevresel-Sosyal-Yönetişim (ESG) gibi izdüşümlerine yüksek derecede uyum sağlanması toplumun...

Kalkınmanın Muhasebesi – Bilin Neyaptı

Acemoğlu (2006), etkin olmayan kurumları siyasi elit olarak tanımladığı sınıfın gücünü konsolide edecek politika...

İktisadın “Vicdanı” ve Kalkınma Politikaları – A. Suut Doğruel, Fatma Doğruel

Kalkınma iktisatçılarından Erik Thorbecke, 1950 sonrası kalkınma doktrininin tarihi ve gelişimini incelediği kitap bölümünde...

Yerelden Kalkınmayı Yeniden Düşünme Zamanı – Bilal Bağış (İTD 109)

Dünya ekonomileri, bugün, bir yandan yapay zekâ (AI), uzay teknolojisi, bilgi teknolojileri ve ağır...

Türkiye’nin Ve Ortadoğu Ülkelerinin Otuz Yıllık Kalkınma Serüveni – Hüseyin Tatlıdil

Günümüzde Ortadoğu ülkeleri dünya enerji kaynaklarında sahip oldukları rezervler, üretim ve dışsatımı açısından oldukça...

Türkiye’de Bölgesel Farklılıklar Ve Kalkınma Ajansları – Ertuğrul Deliktaş

Türkiye'de bölgesel kalkınma farklılıklarına kısaca bir göz atmanın ve bu farklılıkları azaltmada ve sürdürülebilir...

Çokeşlilik, İktisat Ve Kalkınma – N. Emrah Aydınona

Çokeşlilik: Ülkemizden Örnekler Tesettür Defileleriyle Ünlü Mustafa Karaduman Tekbir Giyim'in sahibi Mustafa Karaduman, geçen...

Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı Ve Türkiye’nin Gerçekleri – Erinç Yeldan

Sürdürülebilir kalkınma üzerine Türkiye'nin stratejik perspektifleri neler? Bu yazımızda bu soruyu ele alacağız. Ancak...

Direnci Kalkınmanın Merkezine Yerleştirmek – Helen Clark

Dünya nüfusu, bir bütün olarak ele alındığında, bugün hiç olmadığı kadar sağlıklı, zengin ve...

Sürdürülebilir Kalkınmanın Kapitalizmle İmtihanı – Feride Doğaner Gönel

Bir tarafta geniş halk kitlelerinin yoksulluk ve refah ile ilgili ekonomik ve sosyal gelişiminin...

Sürdürülebilir İnsani Kalkınma Paradigması: Yeni Bir Ekonomi Politiğe Doğru – Meneviş Uzbay Pirili

1990'lı yıllarda çevre ülkeler ve kalkınma ekonomisini yakından ilgilendiren iki önemli gelişme yaşanmıştır. Bunlardan...

Küreselleşme, Sürdürülebilir Kalkınma Ve Rio+20’Ye Doğru Türkiye’nin Artan Önemi – Murad Tiryakioğlu

Dünya nüfusunun önemli bir kesimini oluşturan gelişmekte olan ülkelerin baş etmek zorunda olduğu en...

Kalkınma Ve Ekstra-Küresel Endüstriyel Üretim: İstanbul Konfeksiyon Sanayi Örneği – Saniye Dedeoğlu

Neoliberal politikaların dünya çapındaki egemenliği kalkınma politikalarının nasıl ele alındığını köklü bir şekilde değiştirmiştir....

Batı’ya Kürt Göçü Ve G.Doğu’yu Kalkındırma Söylemi… – Mustafa Sönmez

Türkiye toplumunda Kürt nüfus ne kadar? Doğrusu, bu konu hep varsayımlara dayalı ve elde...

Dokuzuncu Ve Onuncu Kalkınma Planlarında Kültür Ve Sanat – Sacit Hadi Akdede

Türkiye'de kalkınma planları uzun zamandır önemini kaybetmiş durumdadır. Kalkınma planlarında vurgulanan hedeflere ne kadar...