Kalkınma

İktisadın “Vicdanı” ve Kalkınma Politikaları – A. Suut Doğruel, Fatma Doğruel

Kalkınma iktisatçılarından Erik Thorbecke, 1950 sonrası kalkınma doktrininin tarihi ve gelişimini incelediği kitap bölümünde...

Yerelden Kalkınmayı Yeniden Düşünme Zamanı – Bilal Bağış (İTD 109)

Dünya ekonomileri, bugün, bir yandan yapay zekâ (AI), uzay teknolojisi, bilgi teknolojileri ve ağır...

Türkiye’nin Ve Ortadoğu Ülkelerinin Otuz Yıllık Kalkınma Serüveni – Hüseyin Tatlıdil

Günümüzde Ortadoğu ülkeleri dünya enerji kaynaklarında sahip oldukları rezervler, üretim ve dışsatımı açısından oldukça...

Türkiye’de Bölgesel Farklılıklar Ve Kalkınma Ajansları – Ertuğrul Deliktaş

Türkiye'de bölgesel kalkınma farklılıklarına kısaca bir göz atmanın ve bu farklılıkları azaltmada ve sürdürülebilir...

Çokeşlilik, İktisat Ve Kalkınma – N. Emrah Aydınona

Çokeşlilik: Ülkemizden Örnekler Tesettür Defileleriyle Ünlü Mustafa Karaduman Tekbir Giyim'in sahibi Mustafa Karaduman, geçen...

Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı Ve Türkiye’nin Gerçekleri – Erinç Yeldan

Sürdürülebilir kalkınma üzerine Türkiye'nin stratejik perspektifleri neler? Bu yazımızda bu soruyu ele alacağız. Ancak...

Direnci Kalkınmanın Merkezine Yerleştirmek – Helen Clark

Dünya nüfusu, bir bütün olarak ele alındığında, bugün hiç olmadığı kadar sağlıklı, zengin ve...

Sürdürülebilir Kalkınmanın Kapitalizmle İmtihanı – Feride Doğaner Gönel

Bir tarafta geniş halk kitlelerinin yoksulluk ve refah ile ilgili ekonomik ve sosyal gelişiminin...

Sürdürülebilir İnsani Kalkınma Paradigması: Yeni Bir Ekonomi Politiğe Doğru – Meneviş Uzbay Pirili

1990'lı yıllarda çevre ülkeler ve kalkınma ekonomisini yakından ilgilendiren iki önemli gelişme yaşanmıştır. Bunlardan...

Küreselleşme, Sürdürülebilir Kalkınma Ve Rio+20’Ye Doğru Türkiye’nin Artan Önemi – Murad Tiryakioğlu

Dünya nüfusunun önemli bir kesimini oluşturan gelişmekte olan ülkelerin baş etmek zorunda olduğu en...

Kalkınma Ve Ekstra-Küresel Endüstriyel Üretim: İstanbul Konfeksiyon Sanayi Örneği – Saniye Dedeoğlu

Neoliberal politikaların dünya çapındaki egemenliği kalkınma politikalarının nasıl ele alındığını köklü bir şekilde değiştirmiştir....

Batı’ya Kürt Göçü Ve G.Doğu’yu Kalkındırma Söylemi… – Mustafa Sönmez

Türkiye toplumunda Kürt nüfus ne kadar? Doğrusu, bu konu hep varsayımlara dayalı ve elde...

Dokuzuncu Ve Onuncu Kalkınma Planlarında Kültür Ve Sanat – Sacit Hadi Akdede

Türkiye'de kalkınma planları uzun zamandır önemini kaybetmiş durumdadır. Kalkınma planlarında vurgulanan hedeflere ne kadar...

Kalkınmanın “Kurşuni Çağı” – B. Ali Eşiyok

1 950'li yıllarda başlayan ve 1970'li yılların ortasına kadar devam edecek olan kapitalizmin “altın...

Türkiye Ekonomisinin Yeniden Yapılanmasına İlişkin Bir Kalkınma Stratejisi Önerisi – B. Ali Eşiyok

II. Dünya Savaşı sonrasında başlayan ve 1970'li yılların ortalarına kadar sürecek olan “ulusal kalkınma”...

Sürdürülebilir Turizm Kalkınması İçin ‘Yavaş Şehir’ Ve Türkiye – Mehmet Behzat Ekinci

Hizmet üreten bir sektör olarak turizm, aynı zamanda önemli ölçüde mal/hizmet tüketen bir endüstri...

Kalkınma Sürecinde Kurumlar – Devrim Dumludağ

Azgelişmişlik” sorununu anlamaya yönelik ortaya çıkan çalışmalar için temel oluşturan en önemli gelişmelerden biri...

Kalkınma Dinamikleri Aşınırken… – 1980 Yılında %26.5 Olan Yatırım Oranı (Yatırımlabayram Ali Eşiyok

Türkiye ekonomisi son yıllarda 10 bin dolarda sabitlenen kişi başı gelir düzeyi ile durağan...

Temel Bilimler, Teknoloji Ve Kalkınma – Bayram Ali Eşiyok

Son iki yüzyılda ülkeler arasındaki kalkınma farklılıkları daha da büyüdü. 19. ve 20. yüzyılda...