Kapitalizm

Otoriter Kapitalizmin Yükselişi: Değişen Küresel Dengeler ve Demokrasinin Geleceği Üzerine – Mustafa Kutlay, Ziya Öniş

Demokratik kapitalizm tehdit altında mı? Bu soru, günümüz sosyal bilimcilerini en çok meşgul eden...

Neoklasik İktisada Çoğulcu Yaklaşmak – Ercan Eren (İTD 114)

Neoklasik iktisatta rekabetçi fiyat mekanizması çok önemlidir. Bu çerçevede öncelik fiyatların nispi kıtlıkları yansıtmasıdır....

Kapitalizmin Doğuşu – Yılmaz Özkan

Kriz, dalgalanma, daralma ilk gününden beri kapitalist çarkın parçası olagelmiş, bu nedenle de alışılmış...

Kapitalizmin Başı Dertte – Yılmaz Özkan

Wall St. ile Broad St. kesiştiği yerde, köşede bir lostra salonu vardı 1920'lerde, salon...

Neoliberalizmin Kapitalist Zihniyetle Uyumsuzluğu: 2007 Büyük Bülent Temel Durgunluğu – Bülent Temel

2007 yılında Amerika'da tutsat (mortgage) sektöründe başlayan ve beş sene sonra bugün de halen...

Yerçekimi Yasalarının Yadsınması: Finansallaşma Ve Köpük Kapitalizmi – Erinç Yeldan

Büyük durgunluk yaygınlaşıyor. Dünya kapitalizminin merkezlerinde büyüme hızı düşerken, işsizlik yaygınlaşıyor. Amerikan ekonomisinin 2012'de...

Kapitalizmin Büyük Durgunluğu Aşılamıyor – Erinç Yeldan

Küresel krizin kökenleri ABD hegemonyasında kurgulanan ve adına Bretton Woods denilen para sisteminde yatmaktadır....

Thomas Pıketty Ve 21. Yüzyılda Kapital – Burcu Türkcan

Özellikle son dönemde iktisat camiasında büyük ses getiren 21. Yüzyılda Kapital eseri, 2013 yılında...

Kapitalizmin Diyalektik Sarmalı – İzzettin Önder

Sosyal alanlarda “kapsanan olguların zaman ve yer itibariyle konumlandırılmış ve koşullandırılmış olması, mutlak gerçekliğin...

Kapitalizmde ʻişʼ Yok… – Bayram Ali Eşiyok

Neo-liberal iktisatçıların iddia ettiği gibi kapitalizmde işsizliğin nedeni işgücü piyasasındaki katılıklar, yüksek işgücü maliyetleri...

Şeytani Döngü Olarak Kapitalizmin Büyük Durgunluğu – Erinç Yeldan

21. yüzyılın ilk çeyreği küresel ekonomi için durgunluk ve siyasi şiddetin arttığı bir dönem...

Günümüz Kapitalizminde Finansın Rolü Üzerine Birkaç Not – Özgür Orhangazi

1 970'lerin sonundan itibaren finansal piyasa, kurum ve araçların ekonomi içerisindeki boyutları ve önemi,...

Küresel Kapitalizmin 21. Yüzyıl Seyir Defteri – Erinç Yeldan

Bu yazımızda küresel kapitalizmin, 21. yüzyılın ilk yirmi yılı itibarıyla gelişim özelliklerini ve bunların...

Üketim Kapitalizmi, Dijital İstihdam Ve İş Hukukunda Yeni İhtiyaçlar – Gizem Yardımcı, Altuğ Yalçıntaş

Her geçen yıl, piyasa değerlemesi (market capitalization) en yüksek şirketler sıralamasında yer alan büyük...

Finansallaşmış Enformatik Kapitalizm: Sermayenin Coğrafyası Üzerine Notlar – Uğur Eser

Politik iktisat geleneğinin günümüz temsilcilerinden Marksist coğrafyacı David Harvey'in (2012:453) işaret ettiği gibi “kapitalizmin...

Kapitalizmin Normal Halleri – Erinç Yeldan

Korona virüsü (COVID-19) elbette öncelikle bir sağlık tehdidi sorunu; ancak iktisadi ve sosyal uzantıları...

Piyasa Sisteminin Dinamizmi ve İstikrarsızlığı: Weber ve Schumpeter – Hüseyin Özel (İTD 61)

Joseph A. Schumpeter özellikle, kapitalizmin inovasyon (yenilik) yaratma kapasitesine dayanan dinamizmini  öteki bütün iktisatçılardan...

Yunanistan Ekonomisi ve Halk: SIRADA NE VAR? – Marica Frangakis (İTD 59)

Yunanistan ekonomisi son beş yıldır nüfusun çok büyük bir bölümüne diz çöktüren bir krizden...

  • 1
  • 2