Kent

Yaralı Kentler: Doğuda Deprem Kenti Olmak – Ahmet Yazar

Sermayenin biriktiricisi, statü sahibi bu sınıfın, bu Doğu kentlerinde yok olması tarihsel açıdan güçsüzleşmesi/toparlanamaması...

Yerel Yönetimler Ve Performans Denetimi – Nihat Falay

Merkantilist çağda devlet, temel olarak monarşik yönetimin başındakilerin ve o devrin ticari kapitalist kadroların...

Şehir Ve Ekonomi – Berk Duran Kayabalı

“ İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın!” bu söz Şeyh Edebali'nin Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman...

Covıd-19’Un Hatırlattığı Sorun: Türkiye’de Kentleşme Ve Ekonomik Kırılganlık – Semanur Soyyiğit

Bütün ülkeler, 2019'un sonundan bu yana COVID-19 salgınıyla ciddi bir mücadele içindeler. Bu mücadele...

Engürü’den Ankara’ya: 70 Yıllık Kent Tarihi – Osman S. Arolat

İhsan Seddar Kaynar'ın “Engürü'den Ankara'ya: Ankara'nın İktisadi Tarihi (1892-1962)”, kentin, Osmanlı İmparatorluğu'nda Ankara sancağından...

Mega Projelerin Niteliğine Yöneli̇k Ekonomi̇k Bi̇r Tahlil – Semanur Soyyiğit

En basit tanımla, mevcut sermaye stokuna yapılan ilaveler şeklinde ifade edilen yatırımları, temel olarak...