keynesyen iktisat

KEYNES: Reçetesi ve Karnesi – Alper Duman, Oğuz Esen

 Giriş  Keynesçi düşüncenin politik iktisata ve iktisat politikalarına etkilerini üç grupta toplamak mümkündür. Birincisi,...

Politik İktisatçı Kimliğiyle Keynes ve Barışın Ekonomik Sonuçları – Ömer Faruk Çolak

 John Maynard Keynes (1883- 1946) iktisat yazınının en önde gelen kişileri arasındadır. 1936 yılında...

Genel Teori’ye Giden Yol: Keynes’in Entelektüel Oluşumu – Vedit İnal

 1. Keynes’in Gençlik Yılları  John Maynard Keynes 1883’de Cambridge’de doğdu. Babası John Neville Keynes...

Disiplinlerarası Bir Alan: Ekonofizik ve Kuantum Ekonomisi – Burcu Türkcan (İTD 60)

Geçmişten günümüze iktisatçılar, fizik bilimindeki gelişmelerden ilham almışlar ve fizik biliminin dünyayı yorumlama çabasının...