Konut

Sraffa’dan Konut Fiyatlarındaki Değişime; Konut Fiyatlarından Enflasyona, Siyasete ve Depreme – Cem Mehmet Baydur

“Deprem denetimi seçimini neden müteahhit yapar?” sorusunun cevabı Türk sermaye birikiminde saklıdır. Türkiye bir...

Sermaye Girişine Dayalı İnşaat Odaklı Büyüme Modeli Devalüasyon ve Türkiye Ekonomisinin (Konut) Krizi – Yılmaz Aydın

“Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor.” Dr. Nureddin...

Konut Politikasında Bir Reform: Toki’nin Dönüşümü – Baki Erken

Sosyal bir hak olan konutun ekonomik boyutu hem birey hem de devlet açısından önemli...

Konut Balonu Patlayacak Mı? – C. Mengü Tunçay

Ardı ardına yeni konut projeleriyle karşılaştığımız bugünlerde konut piyasasında ne gibi değişikliklerin söz konusu...

Konut Fiyatları: Balonlar Ve Endeksler – Orhan Erdem

Küresel Finansal Kriz'in de etkisiyle, ekonomi literatüründe varlık fiyatlarının takip edilmesi ve buna göre...

Türkiye Konut Piyasasındaki Gelişmeler Ve Konut Balon Endeksi – Gülbahar Atasever

Gayrimenkul, en genel anlamda inşa edilen alanlarla birlikte tüm boş alanları kapsayan ulusal yapı...

2018 Yılında Konut Ve İnşaat Pi̇yasası – Yener Coşkun

Gönül isterdi ki sanayi 4.0 hamlesinin ihracatı ileri teknoloji odaklı hale getirmesini, yapay zeka...

Gereksinim – Talep Ayrımı Ve Arz Şokları Üzerinden Konut Piyasası Dinamikleri – Feridun Tur

Türkiye'nin büyüme resmine baktığımızda inşaat sektörünün tartışılmaz ağırlığı hemen göze çarpar. Sektöre dair gelişmeleri...

Konut Piyasası Durgunluğu Rasyonelleşme Fırsatı Sunabilir – Yener Coşkun

Hepimiz en kolay yolla, en iyi sonucu almayı isteriz. Zihnimizdeki fayda-maliyet terazisi bir birim...