Kriz

Zor Zamanlar ve Bakım Krizi – Nuran H. Belet

Ayrım gözetmeyen, cinsiyetten arındırılmış ve mevcut standartlara göre çeşitlenen, bütüncül bakış açısıyla kurgulanan bakım...

Mor Küçülme: Mor Ekonomi ve Küçülme Perspektifiyle Bakım Krizi – Burcu Sarı Karademir

Mor ekonomi ve küçülme, geleneksel büyüme ve verimlilik odaklı ekonomi anlayışının refah ve mutluluk...

Küresel Gıda Krizi – Osman Aydoğuş

Öyle görünüyor ki, küresel gıda krizinin faturasını tüm krizlerde olduğu gibi yine gıdada ithalata...

Dış Şoklar, Yanlış İktisat Politikaları, Dış Borç Krizleri ve Yeniden Yapılanma: Lübnan ve Sri Lanka Örnekleri – Sübidey Togan

Dış borçta ve kamu borcunda sürdürülebilirliği sağlayabilse, fiyat istikrarını koruyabilse ve kamu maliyesi ile...

Yuvarlak Masa: Kriz Çağı – Ömer Faruk Çolak, Kamil Yılmaz, Serdar Sayan

Editörümüz Ömer Faruk Çolak ve Yayın Kurulu üyemiz Serdar Sayan’ın Yuvarlak Masa Toplantıları’nda bu...

Türkiye’nin Kriz Deneyimleri 1994, 2000-2001, 2008-2009 ve 2018-2022 Krizleri – Nur Keyder

Yeni bir programa ihtiyaç duyulmaktadır. Hak, hukuk, adalet, özgürlük, demokrasi, şeffaflık, hesap verilebilirlik, denetim...

Krizlerin Dinamiği: Borç – Ensar Yılmaz

Dünya genelinde hanehalklarının, firmaların ve hükümetlerin eskiye oranla çok daha fazla borçlandığını görüyoruz. Bu...

2008 Krizi Üzerine – Mahfi Eğilmez

Tarihin İlk Küresel Ekonomik Krizi 2008 Krizi’nin tam olarak hangi tarihte ve hangi nedenle...

2008 Krizi Üzerine – Mahfi Eğilmez (İTD 120)

Tarihin İlk Küresel Ekonomik Krizi 2008 Krizi’nin tam olarak hangi tarihte ve hangi nedenle...

Büyük Durgunluğun Öğrettikleri – Erinç Yeldan

Küresel ekonomi 2007 Ağustos'undan bu yana süregelen bir kriz ortamında yaşıyor. Krizin yayılma biçimi...

Küresel Kriz Türkiye Ekonomisini Teğet Mi Geçti? – Hakan Yetkiner

15 Eylül 2008 tarihinde Lehman Brothers'ın iflas etmesiyle finansal kriz küresel ölçekte resmiyet kazanmış...

Ekonomik Kriz Ve Tüketim Davranışı – Harun Öztürkler

Türkiye'de yerleşik ve yerleşik olmayan hanehalklarının yurtiçi tüketim harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH)...

Krizde İlk Feda Edilecekler – Yılmaz Özkan

1929 Kara Perşembe'sini izleyen aylarda, bir gün Avusturya'nın bir köşesinde başarısız Almanya macerasının ardından...

Imf’den Kriz Dersleri – Erinç Yeldan

Küresel krizin derinleşmesiyle birlikte, ortodoks (neoliberal/ muhafazakar) ana akım iktisat öğretisinin varsayım ve çıkarsamalarını...

Kriz Danimarka Ekonomisini Teğet Mi Geçti? – Harun Öztürkler

Bu yazıyı yazma düşüncesi Şubat ayında Erasmus öğretim elamanı değiştirme programı çerçevesinde bir haftalık...

Küresel Finansal Kriz Ortamında Maliye Politikası Ve Mali Kural – Sinan Sönmez

Türkiye'de bir yıl öncesine dönülürse mali kuralın maliye bakanı ve maliye bürokrasisi tarafından sürekli...

Krizin Neresindeyiz? – Erinç Yeldan

Bir çok iktisatçı, Fransız bankası BNA'nın 9 Ağustos 2007'de Amerikan konut piyasasındaki sorunlara işaret...

2006‐2011 Küresel Ekonomik Krizin Bileşenleri Ve Karmaşıklığı – Aykut Kibritçioğlu

Son beş yılda dünya ekonomisinde yaşanan “kriz”, sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki konut finansman piyasasında...

ABD ve AB’de Borç Krizi – Ömer Faruk Çolak

Kriz bitti, bitiyor derken, borç çıkmazı şeklinde yeniden geri döndü. Euro bölgesinin borçluluk oranı...

Kriz Tartışmaları – Erinç Yeldan

Türkiye küresel krizi bankacılık sistemi üzerinden değil, finans dışı şirketlerin üretim, ithalat finansmanı ve...