Kriz

Krizlerin Dinamiği: Borç – Ensar Yılmaz

Dünya genelinde hanehalklarının, firmaların ve hükümetlerin eskiye oranla çok daha fazla borçlandığını görüyoruz. Bu...

2008 Krizi Üzerine – Mahfi Eğilmez

Tarihin İlk Küresel Ekonomik Krizi 2008 Krizi’nin tam olarak hangi tarihte ve hangi nedenle...

2008 Krizi Üzerine – Mahfi Eğilmez (İTD 120)

Tarihin İlk Küresel Ekonomik Krizi 2008 Krizi’nin tam olarak hangi tarihte ve hangi nedenle...

Büyük Durgunluğun Öğrettikleri – Erinç Yeldan

Küresel ekonomi 2007 Ağustos'undan bu yana süregelen bir kriz ortamında yaşıyor. Krizin yayılma biçimi...

Küresel Kriz Türkiye Ekonomisini Teğet Mi Geçti? – Hakan Yetkiner

15 Eylül 2008 tarihinde Lehman Brothers'ın iflas etmesiyle finansal kriz küresel ölçekte resmiyet kazanmış...

Ekonomik Kriz Ve Tüketim Davranışı – Harun Öztürkler

Türkiye'de yerleşik ve yerleşik olmayan hanehalklarının yurtiçi tüketim harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH)...

Krizde İlk Feda Edilecekler – Yılmaz Özkan

1929 Kara Perşembe'sini izleyen aylarda, bir gün Avusturya'nın bir köşesinde başarısız Almanya macerasının ardından...

Imf’den Kriz Dersleri – Erinç Yeldan

Küresel krizin derinleşmesiyle birlikte, ortodoks (neoliberal/ muhafazakar) ana akım iktisat öğretisinin varsayım ve çıkarsamalarını...

Kriz Danimarka Ekonomisini Teğet Mi Geçti? – Harun Öztürkler

Bu yazıyı yazma düşüncesi Şubat ayında Erasmus öğretim elamanı değiştirme programı çerçevesinde bir haftalık...

Küresel Finansal Kriz Ortamında Maliye Politikası Ve Mali Kural – Sinan Sönmez

Türkiye'de bir yıl öncesine dönülürse mali kuralın maliye bakanı ve maliye bürokrasisi tarafından sürekli...

Krizin Neresindeyiz? – Erinç Yeldan

Bir çok iktisatçı, Fransız bankası BNA'nın 9 Ağustos 2007'de Amerikan konut piyasasındaki sorunlara işaret...

2006‐2011 Küresel Ekonomik Krizin Bileşenleri Ve Karmaşıklığı – Aykut Kibritçioğlu

Son beş yılda dünya ekonomisinde yaşanan “kriz”, sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki konut finansman piyasasında...

ABD ve AB’de Borç Krizi – Ömer Faruk Çolak

Kriz bitti, bitiyor derken, borç çıkmazı şeklinde yeniden geri döndü. Euro bölgesinin borçluluk oranı...

Kriz Tartışmaları – Erinç Yeldan

Türkiye küresel krizi bankacılık sistemi üzerinden değil, finans dışı şirketlerin üretim, ithalat finansmanı ve...

Küresel Kriz Ve Yükselen Ekonomilerde Büyüme Ve İstikrar: Çift Şeritli Yol Mu, Yoksa Yolun Sonu Mu? – Yılmaz Akyüz

2008 yılından bu yana, gelişmiş ekonomilerin büyük bir kısmı, özellikle ABD ve AB, spekülatif...

Türkiye’nin Küresel Krize Tepkisi Ve İktisadi Büyüme Sorunu – Hasan Ersel

1950 yılı Türkiye için iki ayrı boyutta başlangıç noktası olarak düşünülebilir. Bunlardan ilki demokratikleşme...

Krize Girmeye Aday Ülke Rusya – Ömer Faruk Çolak

2012'ye gireli iki hafta oldu. Dünya ekonomisine ilişkin yeni yorumlar ve tahminler arka arkaya...

Avrupa Birliği’nde Kriz Ve Demokrasi – Değer Eryar

AB ülkelerinde kendini her geçen gün şiddetlenerek hissettiren krizin çözümüne dair arayışlar aralık ayı...

Bir Amerikan Tragedyası: Büyük Finansal Kriz – İnan Mutlu

“Onlar tarihi hurafelerle açıkladılar, biz hurafeleri tarihle açıklayacağız” der Marx. John Bellamy Foster ve...

Küresel Kriz Ve Krize Karşı Uygulanan Politikalar: Türkiye Ve Latin Amerika Karşılaştırması – Hasan Tuluy, Zafer Mustafaoğlu

2008 yılında başlayan ve etkileri halen devam etmekte olan küresel ekonomik kriz 1929 buhranından...