Kriz

Büyük Durgunluğun Öğrettikleri – Erinç Yeldan

Küresel ekonomi 2007 Ağustos'undan bu yana süregelen bir kriz ortamında yaşıyor. Krizin yayılma biçimi...

Küresel Kriz Türkiye Ekonomisini Teğet Mi Geçti? – Hakan Yetkiner

15 Eylül 2008 tarihinde Lehman Brothers'ın iflas etmesiyle finansal kriz küresel ölçekte resmiyet kazanmış...

Ekonomik Kriz Ve Tüketim Davranışı – Harun Öztürkler

Türkiye'de yerleşik ve yerleşik olmayan hanehalklarının yurtiçi tüketim harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH)...

Krizde İlk Feda Edilecekler – Yılmaz Özkan

1929 Kara Perşembe'sini izleyen aylarda, bir gün Avusturya'nın bir köşesinde başarısız Almanya macerasının ardından...

Imf’den Kriz Dersleri – Erinç Yeldan

Küresel krizin derinleşmesiyle birlikte, ortodoks (neoliberal/ muhafazakar) ana akım iktisat öğretisinin varsayım ve çıkarsamalarını...

Kriz Danimarka Ekonomisini Teğet Mi Geçti? – Harun Öztürkler

Bu yazıyı yazma düşüncesi Şubat ayında Erasmus öğretim elamanı değiştirme programı çerçevesinde bir haftalık...

Küresel Finansal Kriz Ortamında Maliye Politikası Ve Mali Kural – Sinan Sönmez

Türkiye'de bir yıl öncesine dönülürse mali kuralın maliye bakanı ve maliye bürokrasisi tarafından sürekli...

Krizin Neresindeyiz? – Erinç Yeldan

Bir çok iktisatçı, Fransız bankası BNA'nın 9 Ağustos 2007'de Amerikan konut piyasasındaki sorunlara işaret...

2006‐2011 Küresel Ekonomik Krizin Bileşenleri Ve Karmaşıklığı – Aykut Kibritçioğlu

Son beş yılda dünya ekonomisinde yaşanan “kriz”, sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki konut finansman piyasasında...

Abdve Ab’de Borç Krizi – Ömer Faruk Çolak

Kriz bitti, bitiyor derken, borç çıkmazı şeklinde yeniden geri döndü. Euro bölgesinin borçluluk oranı...