Kültür

Hidiv İsmail Paşa’nın Siparişi: Aida Operası – Gülçin Elif Yücel

Antik Mısır Uygarlığı, kendinden sonra gelen pek çok uygarlığa esin kaynağı olmuş, günümüzde hâlâ...

Kimlerdensiniz? “Tolstoycu” mu yoksa “Dostoyevskici” mi? – Gülçin Elif Yücel

Dostoyevski’nin hayatında genellikle başlangıç melodramdır ama sonunda her zaman trajediye dönüşür. Tolstoy, her şeyden...

Neveser Kökdeş (1904-1962): Tango Şarkılarının Kraliçesi – Gülçin Elif Yücel

(...) Neşeli şarkılara ihtiyaç var! Biliyorsunuz ki, benim bestelediğim şarkılar vals (semai) usulüne göre...

Yolsuzluk ve Siyaset: Bir Siyasal Kültür Sorunu – Ersin Kalaycıoğlu

Türkiye’de çok geniş bir seçmen kitlesinin, la-ahlaki bireyselci/evcil kültür içinde yaşaması ve düşünmesi, vergi...

Kendi Gitmiş, Fikri Yer Etmiş Hürriyet Partisi – Osman S. Arolat

Siyasetçi Ertuğrul Günay, ”Bir Hürriyet Hikâyesi: Çok-Partili Dönemde Özgürlükçü Bir Siyaset Girişimi (1955-1958)” başlıklı...

Fatma Doğruel – Sosyal Bilimciler Konuşuyor (İTD 119)

1.İktisat üzerine yaptığınız çalışmalarda tarım ekonomisine yönelmenizdeki sebepler nelerdir? Bir kalkınma iktisatçısı olarak tarım...

Sosyal Bilimler Ve Deney – Murat Yıldırımoğlu

Dergimizin geçen sayısında bilim ile bilim olmayanı ayıran şeyleri incelemiştik. Bilimsel önermelerin çevremizi, doğayı...

”Şeytanın Oku Dediği Yazılar” – Asaf Savaş Akat

İktisatçılar hakkında neden bu kadar çok fıkra anlatılır? Onlarca, yüzlerce meslek içinde, fıkra üreticilerinin...

Bilimin Ekonomisi – Murat Yıldırımoğlu

Cenevre'deki Nükleer Araştırma Merkezi yani CERN'de inşa edilen Büyük Parçacık Çarpıştırıcısı yerin 100 metre...

Yeni Bir 68 Kuşağı Mı? – Kadri Yamaç

Avrupa Üniversiteleri kaynıyor. Gençler sokaklarda. Öfkeliler ve polisle çatışmaya giriyorlar. Son bir ay da...

“Romantik Ekonomist” – Şevket Pamuk

İktisat bilimi, yararlarını azami düzeye çıkarmayı amaçlayan rasyonel firma ve bireylerin piyasa davranışlarının analizini...

Asimetrik Bilgi, Muhteşem Yüzyılın Ucube Heykelleri, Sanatın Politik Ekonomisi – Sacit Hadi Akdede

Son üç dört haftadır gazete sayfalarında ve TV ekranlarında sanat ve kültür ürünlerine ilişkin...

Meghnad Desai’den ‘Marksist İktisat Teorisi’ Marksist İktisadı Öğrenmek Gerekli Mi? – Hasan Ersel

Postadan, Meghnad Desai'nin Marksist İktisat Teorisi (Çeviren: Nail Satlıgan, Ankara: Eflatun Yayınevi, 2. Basım....

Vılfredo Pareto İle Üç Farklı Ortamda Tanışmıştım; Tabii Gıyaben… – Hasan Ersel

Büyük bir hevesle başvurduğum Mülkiye'deki öğrencilik yaşamım 1963 sonbaharında başladı. İlk yıl benim için...

Kitap Tanıtımı – Kitap Tanıtımı

Tüm günlük gazetelerde ekonomik olayları irdeleyen ve yorumlayan çeşitli yazarlar var. Birçok gazetede her...

Nusret Hızır’ın Gözüyle “Pozitivizm”, Viyana Çevresi Ve Mantıkçı Empirisizm: Genel Bir Değerlendirme – Yaman Örs

Ben Nusret Hızır Hoca'yı, Dayıoğlum (ve Halaoğlum) olan ve elli beş yaşında, çok erken...

Kültür Ve Sanatın Politik Ekonomisi – Ömer Faruk Çolak

Kültür ve sanat alanındaki gelişmelerle beraber farklı boyutları ile ele aldığımızda, göze çarpan olguların...

Makyavel Ne Demek İstemişti? – Kadri Yamaç

“Amaca götüren her yol geçerlidir !” Siyaset ve devlet yönetimiyle ilgili olumsuz bazı durumlarda...

Yaz Tıraşı-2: Siz Hiç Harita Falına Baktınız Mı? – Serdar Sayan

GEÇEN SAYIDAN DEVAM ediyorum. Bu aralar ele almanın özellikle uygun düşeceğini düşündüğüm kimi yazlık...

Popülizm: Hemen Şimdi! – Hakan Mıhcı

Popülizm, Fransızca “populisme” kelimesinden söyleyiş bakımından hiçbir değişime uğramadan Türkçeye olduğu gibi aktarılmış bir...