Küreselleşme

Değer Zinciri ve Sürekli Değişim – Çelik Kurtoğlu

Küreselleşme taşımacılık maliyeti, haberleşme ve ticaret politikası alanlarındaki iyileşmelerle açıklanır. Bunlar pazardaki aksaklıklardır ve...

Pandemi, Çin ve Küreselleşme – Orhan Şimşek

Krizler ve istikrasızlıklarla dolu 1990’lı yılların etkisiyle, 2000’ler, özellikle de 2008 yılında başlayan ekonomik...

Koronavirüsün Getirdikleri: Kurumsal Yapının Yeniden İnşası – Zehra Doğan Çalışkan

Salgın insanlık tarihi kadar eski bir olay olmakla birlikte, salgın süreci sosyal, ekonomik ve...

Dünyayı Otoriterleşme Dalgası mı Sarıyor? – Ersin Kalaycıoğlu

Giriş 1991 yılında Samuel P. Huntington ünlü Third Wave (Üçüncü Dalga) adlı kitabında dünyanın...

Küresel Finansla Bütünleşmenin Getirisi ve Götürüsü – Yılmaz Akyüz

2000’li yıllarda “yükselen ekonomiler” (YEK) olarak bilinen ülkelerin küresel finansal sistemle bütünleşmesinin derinleştiği ve...

Karbonun Sosyal Maliyeti – Sevil Acar, Levent Kurnaz (İTD 105-106)

İklim değişikliğinin getireceği felaketler bizi bekliyor. Yaşamaya başladıklarımız buz dağının henüz görünen kısmı kadar...

Küreselleşme, Nereye Kadar? – Dani Rodrik

Dünya küreselleşmenin çöküşünü zaten bir kez gördü. Serbest ticaret ve serbest sermaye hareketliliği ile...

Küreselleşmenin Sonu Mu? – Turan Subaşat

Bu yazı, küresel krizin küreselleşme süreci üzerine olan etkilerini irdelemeyi amaçlıyor. 1990'lardan itibaren son...

Oyunun Yeni Kuralı – Mert Can Duman

Ülkelerin ekonomik performanslarının büyük bir ölçüde ilişkili hale geldiği dış ticaret zaman içerisinde hızla...

Kelebek Etkisi Ve Küresel Etkileşim – Tuğberk Çiloğlu

Dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleşen herhangi bir olay, dünyanın bambaşka bir yerindeki bambaşka bir...

Gerilemeden Dönüş – Wolfgang Streeck

Neoliberalizm küreselleşme ile ortaya çıktı ya da küreselleşme neoliberalizm ile birlikte doğdu ve Büyük...

Sagalassos Çalıştayı: “Globalleşmenin Gölgesinde Eşitsizlikler – Öner Günçavdı”

Küreselleşme ile birlikte eşitsizliklerdeki artışlar günümüzde giderek daha görülür hale gelmeye başlayınca, XX. yüzyılın...

Küreselleşme, Nereye Kadar? – Dani Rodrik (İTD 13)

Dünya küreselleşmenin çöküşünü zaten bir kez gördü. Serbest ticaret ve serbest sermaye hareketliliği ile...

  • 1
  • 2