kurumsal iktisat

Kurumsal Değişimler için İtici Güç Nedir? Erken 20. Yüzyıl’dan Bir Örnek ile Değerlendirme – Avni Önder Hanedar

 Türkiye, kuruluşundan beri ciddi idari ve mali değişim dönemlerinin etkisinde kalan bir ülkedir ve...

Kurumsal Kalite Ve Ekonomik Performans: İktisadın (Yeniden) Siyasallaşması Mı? – Mehmet Uğur

Kurumlar toplumun teşvik yapısını belirler. Bu nedenle, ekonomik ve politik kurumlar ekonomik performansın temel...

İktisat Politikasında Arayışa Gerek Var Mı? – Turan Subaşat

İktisat ve Toplum Dergisi'nin 9 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirdiği Ekonomide Arayış başlıklı panel dizisinin...

Yeni Kurumsal İktisat – Ronald Coase

Sıkça söylenir, muhtemelen de doğrudur, yeni kurumsal iktisat benim “Kurumun Doğası” adlı makalemin iktisadi...

Kurumsal Ve Organizasyonel İktisat Üzerine – Tamer Çetin

Bu makale, Kurumsal ve Organizasyonel İktisat (KOİ) literatürünün geçirdiği süreçleri, kullandığı yaklaşımı ve iktisat...

Kurum Nedir? – John R. Searle

Oxford'ta lisans öğrencisiyken iktisat bize neredeyse doğa bilimleri gibi öğretildi. İktisatın alanı fizikten farklı...

Yirmi Birinci Yüzyılda Kurumsal İktisat – Geoffrey M. Hodgson

Sosyal bilimlerin pek çok alanında kurumlara ve çeşitli kurumsalcı yaklaşımlara canlanan bir ilgi söz...

Kâfirlik Ve Sapkınlık Arasında Kurumsal İktisat – Mehmet Gürsan Şenalp

Bu çalışmanın amacı, kurumsal iktisadın gelişim hikâyesi üzerinden, iktisatta anaakım veya heterodoks olmak üzerine...

Yeni Kurumsal Ekonomi: Değerlendirme Yapmak Ve Geleceğe Bakmak – Oliver E. Williamson

Yeni kurumsal ekonomiye ilişkin tartışmamı, bir itiraf, bir iddia ve bir tavsiye ile birlikte...

Kurumsal İktisat: Dünü Ve Bugünü – Malcolm Rutherford

Son yıllarda “kurumsal iktisat” kavramı gittikçe artan çeşitlilikteki iktisadi yaklaşıma ya da düşünce ekolüne...

Şirk̇etleşme Ve Kurumsallaşma – Selim Soydemir

Bir ülke kalkınması sadece sermaye birikimi değil, kurumların işleyişini de içeren kurumlaşma ile yakından...

Evrimci – Kurumsalcı İktisat – Vedit İnal

Kurumsalcı iktisat, Neoklasik İktisat'ın sosyal ve tarihsel olmayan, statik analizine karşı çıkan ve iktisadı...