makale

10 Yıl, Yüzyıl Gibiydi! – Ömer Faruk Çolak

İktisat ve Toplum Dergisi 2010 yılı Ekim ayında yayın hayatına başladığında dünya küresel krizin...

Fatma Doğruel – Sosyal Bilimciler Konuşuyor (İTD 119)

1.İktisat üzerine yaptığınız çalışmalarda tarım ekonomisine yönelmenizdeki sebepler nelerdir? Bir kalkınma iktisatçısı olarak tarım...

Küreselleşmenin Gölgesinde Türkiye’de Tarım – Fatma Doğruel (İTD 118)

Bu yazı küreselleşme sürecinde geri planda bıraktığımız tarım sektörüne yaklaşımın gözden geçirilmesine odaklandı. Küreselleşme...

Tarımdan Zenginlik Üretecek Potansiyel Var – Ali Ekber Yıldırım (İTD 118)

Bağımsızlık Savaşı'nı kazanan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, cumhuriyeti ilan etmeden önce İzmir'de İktisat...

Serbest Kur Rejiminde Belirlenen Karaborsa Dolar Kuru – Serdar Sayan

Serbest piyasada belirlenen bir fiyata (kur) rağmen karaborsa oluştuğundan söz eden haberin hikmeti şuradan...

Ekonomideki Bahar, Ya Yalancı Baharsa… – Alaattin Aktaş

Büyüme hızı ikinci çeyrekte herkesi şaşırttı. Bütçe ağustosta fazla vererek sürpriz yaptı. İşsizlik haziranda...

Türkiye’nin Cari Açık Sorunu: Nedenler Ve Çözümler – Turan Subaşat

Küresel kriz döneminde azalan ve neredeyse unutulmaya yüz tutan cari açık, ekonomideki göreli düzelme...

Büyük Durgunluğun Öğrettikleri – Erinç Yeldan

Küresel ekonomi 2007 Ağustos'undan bu yana süregelen bir kriz ortamında yaşıyor. Krizin yayılma biçimi...

Küresel Kriz Türkiye Ekonomisini Teğet Mi Geçti? – Hakan Yetkiner

15 Eylül 2008 tarihinde Lehman Brothers'ın iflas etmesiyle finansal kriz küresel ölçekte resmiyet kazanmış...

Türkiye Tarımında Çözülme – Osman Aydoğuş

Özellikle son otuz yılda krizden krize savrulan Türkiye ekonomisinin en sorunlu sektörlerinden birisi tarımdır....

Ekonomik Kriz Ve Tüketim Davranışı – Harun Öztürkler

Türkiye'de yerleşik ve yerleşik olmayan hanehalklarının yurtiçi tüketim harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH)...

Küresel Kriz İşsizlerin Üzerine Kaldı – Ömer Faruk Çolak

Küresel kriz, işsizliği tüm dünyanın öncelikli sorunu haline getirdi. Bundan dolayı başta ABD olmak...

Eğitimin Bireysel Getirisi Üzerine – Kadri Yamaç

Yıl 2001; internet üzerinden yayımlamaya başladığımız ve editörlüğünü yaptığım Üniversite ve Toplum Dergisi'ne Boston...

Öznel Refah Ve Nesnel Refah – Esma Gaygısız

Bir toplumun ve bireylerinin durumlarının ve yaşam koşullarının ne kadar iyi olduğunun, yani refah...

Kapitalizmin Doğuşu – Yılmaz Özkan

Kriz, dalgalanma, daralma ilk gününden beri kapitalist çarkın parçası olagelmiş, bu nedenle de alışılmış...

Türkiye’de Ekonomik Eşitsizlik: Telakki Ve Gerçeklik – Alper Duman

Beş kişiden oluşan tipik bir aileyi hanehalkı olarak ele alalım. Ailedeki her bir bireyin...

Türkiye’de Uluslararası Göç, Sosyal Dışlanma Ve İşgücü Piyasası – Saniye Dedeoğlu

Küreselleşme ile yükselen göç hareketlerinin en önemli özelliklerinden biri, kadın göçündeki artıştır. Dünyanın gelişmekte...

Ovp Hedefleri Tutarsa İktisat Kitapları Yeniden Yazılacak! – Alaattin Aktaş

İktisatta bazı çok basit kurallar var. Bunlardan biri de, çok olağandışı etkenler devreye girmediği...

Bize Bilimin Ne Kadarı Gerekli? – Murat Yıldırımoğlu

Bir gazeteci, zamanın en ünlü astrofizikçilerinden olan Arthur Eddington'a “İzafiyet kuramını anlayan üç kişinin...

2062’De Haftada Kaç Saat Mesai Yapacağız? – Serdar Sayan

Acaba diye merak edenler vardır eminim. Geçen sayıdaki yazıyı okuyanlar, bu köşeden aşağı yukarı...