makale

Ekonomik Kriz Ve Tüketim Davranışı – Harun Öztürkler

Türkiye'de yerleşik ve yerleşik olmayan hanehalklarının yurtiçi tüketim harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH)...

Küresel Kriz İşsizlerin Üzerine Kaldı – Ömer Faruk Çolak

Küresel kriz, işsizliği tüm dünyanın öncelikli sorunu haline getirdi. Bundan dolayı başta ABD olmak...

Eğitimin Bireysel Getirisi Üzerine – Kadri Yamaç

Yıl 2001; internet üzerinden yayımlamaya başladığımız ve editörlüğünü yaptığım Üniversite ve Toplum Dergisi'ne Boston...

Öznel Refah Ve Nesnel Refah – Esma Gaygısız

Bir toplumun ve bireylerinin durumlarının ve yaşam koşullarının ne kadar iyi olduğunun, yani refah...

Kapitalizmin Doğuşu – Yılmaz Özkan

Kriz, dalgalanma, daralma ilk gününden beri kapitalist çarkın parçası olagelmiş, bu nedenle de alışılmış...

Türkiye’de Ekonomik Eşitsizlik: Telakki Ve Gerçeklik – Alper Duman

Beş kişiden oluşan tipik bir aileyi hanehalkı olarak ele alalım. Ailedeki her bir bireyin...

Türkiye’de Uluslararası Göç, Sosyal Dışlanma Ve İşgücü Piyasası – Saniye Dedeoğlu

Küreselleşme ile yükselen göç hareketlerinin en önemli özelliklerinden biri, kadın göçündeki artıştır. Dünyanın gelişmekte...

Ovp Hedefleri Tutarsa İktisat Kitapları Yeniden Yazılacak! – Alaattin Aktaş

İktisatta bazı çok basit kurallar var. Bunlardan biri de, çok olağandışı etkenler devreye girmediği...

Bize Bilimin Ne Kadarı Gerekli? – Murat Yıldırımoğlu

Bir gazeteci, zamanın en ünlü astrofizikçilerinden olan Arthur Eddington'a “İzafiyet kuramını anlayan üç kişinin...

2062’De Haftada Kaç Saat Mesai Yapacağız? – Serdar Sayan

Acaba diye merak edenler vardır eminim. Geçen sayıdaki yazıyı okuyanlar, bu köşeden aşağı yukarı...