makale

Hollanda Hastalığı Yayılırken… – Erinç Yeldan

Yeni bir sayıda yeniden merhabalar... İktisat ve Toplum dergisinin editörü sevgili Ömer Faruk Çolak...

Bir Küresel Kamusal Mal Olarak Mali İstikrar Ve G20 – Hasan Ersel

Yaşamakta olduğumuz kriz “mali istikrar” [financial stability] kavramının üzerinde daha fazla durulması gerektiğini gösterdi....

Türkiye’nin Enerji Sorunu Ve Enerji Politikası-I – Harun Öztürkler

İki bölümden oluşacak bu yazı dizisinin bu ilk bölümünde Türkiye'nin enerji politikasının formülasyonunun temel...

Türkiye’de Sınıfsal Gelir Bölüşümü – Osman Aydoğuş

Neoliberal iktisat anlayışının hakim hale geldiği son otuzkırk yıldır bölüşüm sorunu gerek akademik, gerekse...

Küresel Finansal Sistemde Yeniden Yapılanma Ve Kur Savaşları – Ömer Faruk Çolak

Döviz kuru bir ülkenin ulusal parası ile satın alınabilen başka bir ülkenin parasının fiyatıdır....

Kapitalizmin Başı Dertte – Yılmaz Özkan

Wall St. ile Broad St. kesiştiği yerde, köşede bir lostra salonu vardı 1920'lerde, salon...

Görece “Sağcı” Şehirlerde Vergi Yükü Daha Mı Azdır? – Sacit Hadi Akdede

Vergi devletlerin en önemli geliridir. Çünkü devlet bütçelerinde vergiler genellikle en yüksek payı tutar....

Gümrük Birliği Antlaşması Türkiye’nin Dış Ticaret Örüntüsünü Değiştirdi Mi? – Hakan Yetkiner

Türkiye 1 Ocak 1996 tarihinde AB ile imzalanan Gümrük Birliği (GB) Anlaşması ile tam...

Sosyal Bilimler Ve Deney – Murat Yıldırımoğlu

Dergimizin geçen sayısında bilim ile bilim olmayanı ayıran şeyleri incelemiştik. Bilimsel önermelerin çevremizi, doğayı...

Abd’de Ara Seçimler – Fatih Tokatlı

2010 Kasım ayında yaşlı gezegenimiz yoğun dönemlerinden birini daha yaşıyor. Ama herhalde 2010 Kasımı...