makale

Sosyal Demokrat Bir Ekonomi Modeli 4 – Sanayi Politikası (Finans) – Turan Subaşat

İktisat ve Toplum dergisinin son üç sayısında, gelirin hem hızlı büyüdüğü hem de adil...

Olağanüstü Bir Felsefeci, Olağanüstü Bir Aydın: Bertrand Russell – Yaman Örs

ODTÜ'deki felsefe doktoram sırasında danışmanım olan Prof. Dr. Teo Grünberg'in sık gündeme getirdiği bir...

Harun Karadeniz Öleli 40 Yıl Oldu: 16 Ağustos 1975 – Osman Arolat

Ben bu yazımda, 1960 devrimci gençlik kuşağının en bilinçli önderlerinden Harun Karadeniz'le ilgili düşüncelerimi...

Savaş – Terör – Şiddet – Yalnız İnsan Ve Ötesi… – Metin Sarfati

Usta romancı Victor Hugo öngörüsünde tümüyle yanılacaktır; 20.yüzyıl onun düşündüğünün tam tersine insanlığın en...

Aslı Bende, Sureti Kalsın! – A. Erinç Yeldan, Burcu Ünüvar

Bakmakla görmek arasındaki fark, finansal piyasalar söz konusu olduğunda doğru ile yanlışı ayıran çok...

İstek-Arzu Kıskacında Ekonomi Ve Spinoza… – Bozkurt Güvenç

Ekonomi biliminin güncel sorunlarını, filozof Spinoza'nın “istek ve arzu kıskacı”nda tartışmaya açan Metin Sarfati'...

Kaligrafik Şiirler, Pornografik Romanlar, Detektiflik Maceralar – Levent Özübek

Fransız şiirinin önemli isimlerinden olan Guilliaume Apollinaire çok ilginç bir kişiydi. Asi ve sıra...

Türkiye Ekonomisinin Uzun Dönemli Temel Yapısal Sorunu Nedir? – Hakan Mıhcı

Öncelikle bu yazıyı büyük beklentilerle okumaya hazırlanan okuyucuları uyarmakla söze başlamakta fayda var. Yazının...

Yatırım Teşvik Sistemi Teşvik Ediyor Mu? – Osman Aydoğuş

Neoliberal dönemde ulusal ekomomiyi yönlendirmek için kullanılabilecek iktisat politikası araçlarının ya tümüyle terkedildiği ya...

Yapısal Reform Yoksa, Talep Yönetimine Devam (Mı?) – Öner Günçavdı

Yapısal reformlarla arz kabiliyetini arttıramayan Türkiye'de son yıllardaki iktisadi büyüme giderek daha çok talep...