makale

Kemer Sıkmaya Hayır. Ama… – Metin Sarfati

Daraltıcı politikalar halkın, özellikle yoksul kesimi için olumsuz sonuçlar veriyor. Eşitsizlikleri genellikle arttırıyor veya...

Sosyal Demokrat Bir Ekonomi Modeli 5 – Kamu İktisadi Teşebbüsleri (1) – Turan Subaşat

İktisat ve Toplum dergisinin 55. ve 56. sayılarında gelirin hem hızlı büyüdüğü hem de...

Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dönüşüm Sorunları – Hakan Mıhcı

Bu yazının amacı, kalkınma iktisadının yeşermeye başladığı ilk dönemlerde Colin Clark'ın öncülüğünde oluşturulan ve...

Haydar Kazgan’dan Galata Bankerleri – Osman S. Arolat

Lütfü Bey'in Ankara Caddesi'ndeki kitabevinde sohbetler yaparken, bu çalışmasını geliştirmesi için kendisine “Dipnot Lütfü”...

1 Kasım Seçimleri Ve İl Bazında Mhp Ve Hdp Oylarının Karşılaştırılmalı Analizi – Sacit Hadi Akdede

Geçen ayki yazıda 7 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin karşılaştırılmalı bir analiz yapmıştık. Bu yazıda...

+2 Derecenin Ekonomisi Ve Türkiye’nin İklim Değişikliği İle Mücadele Yükümlülükleri – A. Erinç Yeldan

Sanayi devriminden bu yana gerçekleşen karbon dioksit (CO2 ) ve diğer sera gazı atıklarının...

Nürnbergli Şarkıcılar – Levent Özübek

Son iki yüzyılın en büyük sanat şaheserlerinden biri olan ‘Die Meistersinger Von Nürnberg' (Nürnbergli...

Dünyada Ve Türkiye’de Servet Eşitsizlikleri – Bayram Ali Eşiyok

Credit Swiss adlı kuruluş her yıl düzenli olarak “Küresel Servet Raporu” hazırlamakta, ülkelerin servet...

Asgari Ücret Artışının Etkileri – Osman Aydoğuş, Elif Tunalı Çalışkan

Asgari ücret artışı hem 7 Haziran hem de 1 Kasım seçimlerinin en hararetli iktisadi...

Kemer Sıkmaya Hayır. Ama… – Iı – Metin Sarfati

İ ktisat bilimi temel bir varsayımla yola çıkacaktır. Seyrek (nadir) kaynakların varlığında insan sonsuz...