Merkez Bankası ve Bankalar

İşte Merkez Bankası’nı Kaygılandıran Tablo Bu! – Alaattin Aktaş

Merkez Bankası bir süredir ekonomiyi soğutmayı amaçlayan önlemler alıyor. Hatta bu önlemler özellikle yurtdışında...

TCMB’ nin Kararları Ve Bankalar – Ömer Faruk Çolak

Bugün yine tartışılan sektör konumuna gelen bankacılık sektörü, 2001 yılı krizi sonrası getirilen önlemlerle...

Kriz Derinleşirken Merkez Bankalarının Yükü Artıyor – Ömer Faruk Çolak

2008 krizi (2008 krizine herkesin benimsediği bir isim bulunmadığı için, biz de 2008 krizi...

Kredi Kartlarına Yönelik Düzenlemeler Neleri Etkileyecek – C. Mengü Tunçay

Kredi kartları, kart kabul eden işletmelere ve tüketicilere sunduğu birçok avantajlarıyla birlikte giderek yaygınlaşan...

Kredi Temerrüt Takası Ve Risk Yönetimi (Cds: Credit Default Swap And Risk Management) – Hüseyin Tatlıdil, Nurbanu Bursa

1970'lerin ilk yarısından sonra sermayenin uluslararası dolaşımının önündeki engellerin kalkması, sabit kur sisteminin terk...

Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi – Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi

Ağustos 2011 itibariyle Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 1,19 trilyon TL'ye ulaştı. Sektör aktiflerinin...

Kriz, Kapitalizm Ve Merkez Bankaları – Ömer Faruk Çolak

İktisatçılar yazmaktan, siz okumaktan bıktınız; fakat ekonomik kriz sürüyor. İlgili, ilgisiz herkes soruyor. Kriz...

Tcmb Para Politikaları – Erdem Başçı

Küresel finans krizi sonrasında gelişmiş ülke merkez bankalarının krizin etkilerini sınırlamak amacıyla uyguladıkları parasal...

Emmanuel Lasker Ve T.C. Merkez Bankası – Hasan Ersel

Okuyucuyu merakta bırakmamak için baştan söyleyeyim. Emmanuel Lasker yeni parlayan bir iktisatçı değil. İktisatla...

Bankacılıkta Denetim Ve Şeffaflığın Gerekliliğinin Tekrar Hatırlanması – İhsan Uğur Delikanlı

Gelişmiş ya da gelişmemiş pek çok ülke ekonomisinin işleyişi parayı tasarruf sahiplerinden –yani fon...

Türkiye’de Kredi Büyümesi – Mahmut Kutlukaya

2007 yılında başlayarak dünya çapında çok sayıda ülkeyi etkileyen global finansal kriz sonrasında ülkelerin...

Merkez Bankasının Bağımsızlığı Ve Anayasada Merkez Bankası – Muhammed İslami Önal, Cihan Aktaş

2011 seçimleri öncesi bütün siyasi partilerin üzerinde anlaşabildikleri ve yapma noktasında hem fikir oldukları...

Kredi Kartı Piyasasının Bilinmeyenleri Genç İktisatçıları Heyecanlandırabilir Mi? – Ahmet Faruk Aysan

İktisat ve Toplum dergisinin ilk çıktığı sayılardan itibaren başlıktaki soruyu kendime soruyorum. Kıymetli Hocam...

Tcmb’nin “Yeni” Politika Arayışları 2013’Te De Sürecek – Erinç Yeldan

Yüksek faiz, düşük kur”... Bu yorum Türkiye ekonomisinin 2001 krizi sonrası makro ekonomik fiyat...

Merkez Bankasını Yeniden Düşünmek – Vural Fuat Savaş

Merkez Bankaları ekonomik kriz dönemlerinin “günah keçileri”dir. Bir taraftan krizi önceden göremedikleri için, diğer...

İslami Bankacılıkta Risk, Risk Yönetimi, Riskten Korunma Ve Türev Ürünleri – Muhammed İslami Önal

S on yıllarda islami finans, konvansiyonel finans ile karşılaştırıldığında görece küçük kalmakla birlikte önemli...

Kredi Kartı Kullanımı Üzerindeki Sınırlamalar Etkili Mi? Erken Bulgular – Hakan Yetkiner, Dilara Kılınç

Bilgisayar teknolojilerinin ve internet altyapısının yaygınlaşmasına koşut olarak Türkiye'de geleneksel ödeme araçları nakit, çek...

Türkiye – Ab Gümrük Birliği Ve Transatlantik Ticaret Ve Yatırım Ortaklığı – Sübidey Togan

Uzun süre kapalı ekonomi olarak faaliyet gösteren Türkiye 1980 yılında dışa açılmış, gümrük vergilerini...

Para Politikasında (Kurumsal) Arayış: Merkez Bankaları Kurumsal Değişimlerin Eşiğinde Mi? – Nazire Nergiz Dinçer

Küresel kriz dünya ekonomisini derinden etkiledi ve birçok problemi de beraberinde getirdi. Finansal krize...

Özelleştirme İle Son Verilen Bir Cumhuriyet Kurumu/Okulu: Sümerbank – Osman S. Arolat

Bahçeşehir Üniversitesi ve Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası tarafından Sinem İnce'ye Sümerbank üzerine bir araştırma...