Metodoloji

Bilimde Yöntem -I – Kadri Yamaç

Yirminci yüzyıl bir yandan ideolojiler, dünya savaşları, soğuk savaş gibi önemli olgu ve olayların...

Bilimde Yöntem 2 – Kadri Yamaç

Bu yazı dizisinin birinci bölümünde yöntembilim konusunda genel bir giriş yapmış-tım. Bilim felsefesi alanında...

Yoksa Siz De Bir “Pozitivist” Misiniz? “Pozitivizm” Teriminin Anlambilgisel Bir Çözümlemesi – Yaman Örs

Çok yıllar önce, Bilim ve Ütopya'nın erken sayılarından birinde, “pozitivist” sözcüğünün değişik bağlamlardaki kullanılışının...

İktisatta Yeni Bir Literatür: Araştırma Etiği – Altuğ Yalçıntaş

Elinizde bir zaman makinası olduğunu düşünün. Bu makina Adam Smith'i on sekizinci yüzyıldan günümüze...