politika

Türkiye’nin Yaşlı Bakım Politikası Üzerine: Kamu Politikası Süreç Analizi – Aylin Sezer

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye nüfusunun da hızlı bir yaşlanma eğilimi gösterdiği göz önüne...

Bakım Yoksulluğu ve Uzun Süreli Bakım Politikaları İlişkisi – Sema Oğlak

Bakım yoksulluğu, sadece yaşlı bireylerin özelliklerinden kaynaklanmamakta, ülkenin uzun süreli bakım politikalarını oluşturmadaki yetersizlikten...

Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ne Bakış – Mahfi Eğilmez, Hakan Mıhcı, Örsan K. Öymen, Bayram Ali Eşiyok, Ayşe Kaşıkırık

Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde Ekonomi, Finans ve İstihdam Başlığında Yer Alan Tespit ve Öneriler...

Dış Şoklar, Yanlış İktisat Politikaları, Dış Borç Krizleri ve Yeniden Yapılanma: Lübnan ve Sri Lanka Örnekleri – Sübidey Togan

Dış borçta ve kamu borcunda sürdürülebilirliği sağlayabilse, fiyat istikrarını koruyabilse ve kamu maliyesi ile...

Ölümünün On İkinci Yılında Bilim Politikası ve Yenilik İktisadını Kuran Büyük Sosyal Yenilikçi: Chris Freeman – Alan Freeman

Bana göre onun gerçek katkısı ekonomiye değil, siyasete, felsefeye, kültüre ve sosyolojiye yani insan...

Doğru Politika ve Yanlış Zaman, Bünyede İki Kat Belirsizlik Yaratır – Cem Mehmet Baydur

Uzun vadede Türkiye ekonomisinin dışa bağımlı yapısının azaltılması mümkün olsa bile, siyasal iktidarın bu...

Kitap İncelemesi: İktisadî Politikaları ve Uygulamalarıyla İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi – Fikret Şenses

Türkiye’nin belgesel iktisat tarihi alanı başta olmak üzere sosyal bilimler yazınına çok sayıda değerli...