sanat

Sanatın Politik Ekonomisi-II: Türkiye’de Oyunculuğun Politik Ekonomisi – Sacit Hadi Akdede

Seyirciler dizilere mahkûm edilmekte, ancak dizilerde çok meşhur olmuş oyuncuların oynadığı çok az sayıda...

Sanatın Politik Ekonomisi-I Türkiye’de Oyunculuğun Politik Ekonomisi – Sacit Hadi Akdede

...şöhretlilerin olduğu dünyada, sanatçılar ve sporcular arasında gelir çok dengesiz dağılmaktadır. Dünyadaki meslekler arasında...

Sanatta Devletçilik? – Sacit Hadi Akdede

Giriş Sanat alanında devletçilik ne demektir? Sanat alanında devletçilik olur mu? Olmalı mı? Olursa,...

Teslimat Filminin Sosyo-Ekonomik Analizi – Sinan Mortan

Sinan Mortan: Üç kısa film ve üç büyük başarı… Talih, başarı ve azim, bu...

Dokuzuncu ve Onuncu Kalkınma Planlarında Kültür ve Sanat – Sacit Hadi Akdede (İTD 38)

Türkiye’de kalkınma planları uzun zamandır önemini kaybetmiş durumdadır. Kalkınma planlarında vurgulanan hedeflere ne kadar...