Sanayi

Sanayi İçeride Kazandığını Dışarıda Veriyor – Osman Aydoğuş

2021 ve 2022 yıllarında küresel gıda ve enerji fiyatlarında hızlı artışlar oldu. Aynı dönemde...

İnşaat Ekonomisi Yükselirken, Sanayileşmeye Ne Oldu? – Bayram Ali Eşiyok

İnşaata dayalı bir birikim modeliyle ülkenin üretim kapasitesi ve teknoloji yeteneğini artırmak mümkün değildir...

İnşaat Gölgesinde Sanayisizleşme – Ayça Tekin Koru (İTD 108)

Erken sanayisizleşme, sanayi sektörünün teknolojik açıdan dinamik bir sektör olmasının yanı sıra, ticarete konu...

İmalatın Suçu Ne? İthalat Bağımlılığı Ve Ticaret Sektörü – Gül Ertan Özgüzer, Alper Duman

Türkiye'nin dış ticareti 1980 yılında dışa açık ve ihracata dayalı büyüme stratejisine geçiş yaptığından...

Sanayi Strateji Belgesini (2011-2014) Yeniden Düşünmek – Uğur Eser

Türkiye Sanayi Stratejisi (2011-2014) (AB Üyeliğine Doğru) Yüksek Planlama Kurulunca 7 Aralık 2010 da...

İstanbul’un Sanayiden Arındırılması: 2000 Sonrası Değişme – A. Suut Doğruel

İstanbul Türkiye'nin en önemli sanayi, ticaret, eğitim ve kültür kenti olduğu tartışmasız bir olgudur....

Unutulan Sanayi – A. Suut Doğruel

Harvard Üniversitesi'nin önde gelen iktisat profesörlerinden Ricardo Hausmann, 8 Şubat 2012 tarihli Financial Times...

Yeniden Sanayileşme – Osman Aydoğuş

Ekonomi Bakanı 2011 yılında ithalatın ve dış ticaret açığının rekor düzeyde gerçekleşmesi üzerine, 14...

Troyka: “Devlet, Sanayi Ve Üniversite” İle Yüzleşmek – Ömür Şamiloğlu

Günümüzde yaşanan teknolojik değişim, ekonomik gelişme için en önemli kriter olmuştur. Teknolojik altyapı geliştikçe...

Sömürgeleri Olmadan Avrupa Sanayileşebilir Miydi? – Erinç Yeldan

İktisadi büyüme kitaplarında ilk bölümün konusu genellikle “ampirik” gözlemlere ayrılır. Genellikle de Nicholas Kaldor...

Türkiye İmalat Sanayiinin Dış Ticaret Yapısı Ve Rekabet Gücü – Bayram Ali Eşiyok

Türkiye ekonomisinde 1980'li yılların başında uygulamaya konan ihracata dayalı büyüme modeli çerçevesinde, ihracat kötümserliği...

Türkiye Sanayileşmenin Neresinde? Uluslararası Bir Karşılaştırma – B. Ali Eşiyok

İ kinci Dünya Savaşı'ndan 1970'li yılların ortalarına kadar uzanan dönemde (Kondratieff dalga), ya da...

Kısmi İthal İkamesi Ve Yeniden Sanayileşme – Osman Aydoğuş

Türkiye'nin uzun dönem büyüme performansının çok parlak olmadığı Türkiye ile aynı gelişmişlik kategorisinde yer...

Türkiye İmalat Sanayinin Teknolojik Yapısı: Sürdürülebilir Mi? – B. Ali Eşiyok

Türkiye 1930'lardan günümüze sanayide önemli başarımlar göstermesine karşın, geleneksel birkaç sektör dışında kendi teknolojisini...

Yeni Sanayi Odağı: Gaziantep – Kenan Mortan, Osman Arolat

Antep ekononomisinin geçmişinde 3 büküm noktası var. Birinci büküm, 16. yy. da 1526'da Yavuz'un...

Savunma Harcamaları Ve Sosyo-Ekonomik Faktörler – Selahattin Bekmez

Savunma sanayinin gelişimi, ülkelerin dış tehditlere karşı caydırıcı bir güç oluşturmasının yanı sıra ülke...

1930’Lardan 2000’Lere: Sanayileşme Toplumsal Hedef Olmaktan Çıkıyor – B. Ali Eşiyok

Türkiye'de 1930'lu yıllarda başlayan, 1960'lı yıllarda hızlanan sanayileşme süreci 1980'li yıllarda gündeme gelen ihracata...

Sosyal Demokrat Bir Ekonomi Modeli 3 – Sanayi Politikası (Ticaret) – Turan Subaşat

İktisat ve Toplum dergisinin son iki sayısında, gelirin hem hızlı büyüdüğü hem de adil...

Sosyal Demokrat Bir Ekonomi Modeli 4 – Sanayi Politikası (Finans) – Turan Subaşat

İktisat ve Toplum dergisinin son üç sayısında, gelirin hem hızlı büyüdüğü hem de adil...

Dünya Sanayi Coğrafyası Değişirken, Türkiye’nin Hal-İ Pür Melali – Bayram Ali Eşiyok

Metropol ülkelerin imalat sanayi katma değer paylarında gözlenen düşüş, bu ülkelerin hızlı teknolojik gelişmeleri...