Sermaye

Sermaye Birikimi Rejimi Ve İhracata Yönelik Sanayileşme (I) – Sinan Sönmez

İhracata dayalı büyüme kavramsal olarak ekonominin dış piyasalar ekseninde yeniden yapılanmasını kapsamaktadır. Yeniden yapılanma...

Sermaye Birikimi Rejimi Ve İhracata Yönelik Sanayileşme (Iı) – Sinan Sönmez

Güney Kore'de ülke için “modern” ancak gelişmiş ülkeler için “eskimiş” teknolojinin üretim sürecinde kullanılması...

Türki̇ye’ye Kayıt Dışı Sermaye Gi̇ri̇şleri̇ni̇n Gerçek Boyutları – Turan Subaşat

Türk Lirası'nın Ekim ayından itibaren dolar (ve diğer paralar) karşısında hızla değer yitirmesi, Türkiye'nin...

Sermaye Dalgası Çekilirken Yükselen Ekonomilerde Dış Kırılganlıklar – Osman Berke Duvan

Kindleberger iktisadı, “iktisatçının belli bir probleme uygun model ya da aleti seçmesi gereken bir...

2019 Sonuna Doğru Sermaye Hareketleri Ve Kırılganlıklar – Özgür Orhangazi

2018'in ikinci yarısında yaşanan döviz krizinin ardından Türkiye ekonomisi küçülmeye, çok sayıda şirket borç...

Köi’ci Şirkete Vahi Öz, Siyanürle Altın Arayana Turist Ömer Olmak – Serdar Sayan

Toplumsal açıdan öncelikli ihtiyaçlar oldukları hayli kuşkulu kimi Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleriyle ilgili...

Fail Kim? Cari Açık Mı Sermaye Hareketleri Mi? – Hakan Özyıldız

Konu sadece Türkiye ekonomisinin değil, tüm az gelişmiş ekonomilerin tarihsel sorunu: Döviz ihtiyacının ağırlıklı...

Zombi Firmalar Ve Kriz – Alper Duman

Dolce vita, İtalyanca güzel hayat demektir. Akdenizlilik hasebiyle biz de güzel hayat peşinde sayılırız,...