Sermaye

Sermaye Piyasası, Çarpık Bilgi, Güven ve Düzenleme – Selim Soydemir

Sermaye piyasaları ekonomik gündemimizin ön sıralarında yer almaktadır. Sermaye piyasaları fon talep eden şirketlerin...

Hükümetler, Sermaye Sınıfı ve Ekonomi – Ömer Faruk Çolak

Enflasyon gökten düşmez. İlahi güçler bu tip sorunlarla ilgilenmiyor. Dünya ekonomisi Rusya’nın Ukrayna’yı işgal...

Christopher Freeman’ın Ruhu ODTÜ’de – Erkan Erdil

ODTÜ-TEKPOL, Freeman’ın “mirasını geçmişin eseri değil, geleceğe ait bir mesaj olarak” yorumlamıştır. Profesör Chris...

Prof. Chris Freeman’ın Hayatı (1921 – 2010) ve Katkıları Hakkında – Ergun Türkcan

Bir sonraki makalede, C. Freeman’ın oğlu tarafından Antalya’da bir kongrede yapılmış olan konuşmanın tercümesini...

Türkiye’de Sermaye Stoku – Alper Duman

TÜSİAD ve büyük sermaye ile diğer (yeşil veya küçük) sermaye arasında çatışma var mı?...

Elektrikte Sermaye Transferinin Ekonomi Politiği – Mehmet Özdağ

Bugün elektrik faturalarıyla yaşadığımız durum, sadece üretim ve dağıtım maliyetlerindeki artışı değil, aynı zamanda...

Sermaye Birikimi Rejimi Ve İhracata Yönelik Sanayileşme (I) – Sinan Sönmez

İhracata dayalı büyüme kavramsal olarak ekonominin dış piyasalar ekseninde yeniden yapılanmasını kapsamaktadır. Yeniden yapılanma...

Sermaye Birikimi Rejimi Ve İhracata Yönelik Sanayileşme (Iı) – Sinan Sönmez

Güney Kore'de ülke için “modern” ancak gelişmiş ülkeler için “eskimiş” teknolojinin üretim sürecinde kullanılması...

Türki̇ye’ye Kayıt Dışı Sermaye Gi̇ri̇şleri̇ni̇n Gerçek Boyutları – Turan Subaşat

Türk Lirası'nın Ekim ayından itibaren dolar (ve diğer paralar) karşısında hızla değer yitirmesi, Türkiye'nin...

Sermaye Dalgası Çekilirken Yükselen Ekonomilerde Dış Kırılganlıklar – Osman Berke Duvan

Kindleberger iktisadı, “iktisatçının belli bir probleme uygun model ya da aleti seçmesi gereken bir...

2019 Sonuna Doğru Sermaye Hareketleri Ve Kırılganlıklar – Özgür Orhangazi

2018'in ikinci yarısında yaşanan döviz krizinin ardından Türkiye ekonomisi küçülmeye, çok sayıda şirket borç...

Köi’ci Şirkete Vahi Öz, Siyanürle Altın Arayana Turist Ömer Olmak – Serdar Sayan

Toplumsal açıdan öncelikli ihtiyaçlar oldukları hayli kuşkulu kimi Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleriyle ilgili...

Fail Kim? Cari Açık Mı Sermaye Hareketleri Mi? – Hakan Özyıldız

Konu sadece Türkiye ekonomisinin değil, tüm az gelişmiş ekonomilerin tarihsel sorunu: Döviz ihtiyacının ağırlıklı...

Zombi Firmalar Ve Kriz – Alper Duman

Dolce vita, İtalyanca güzel hayat demektir. Akdenizlilik hasebiyle biz de güzel hayat peşinde sayılırız,...

  • 1
  • 2