Tarım

Küreselleşmenin Gölgesinde Türkiye’de Tarım – Fatma Doğruel (İTD 118)

Bu yazı küreselleşme sürecinde geri planda bıraktığımız tarım sektörüne yaklaşımın gözden geçirilmesine odaklandı. Küreselleşme...

Tarımdan Zenginlik Üretecek Potansiyel Var – Ali Ekber Yıldırım (İTD 118)

Bağımsızlık Savaşı'nı kazanan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, cumhuriyeti ilan etmeden önce İzmir'de İktisat...

Türkiye Tarımında Çözülme – Osman Aydoğuş

Özellikle son otuz yılda krizden krize savrulan Türkiye ekonomisinin en sorunlu sektörlerinden birisi tarımdır....

Bir Muamma: Tarımsal İstihdam Artışı – Osman Aydoğuş

Tarımda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Son yıllarda tarımsal istihdamda olağanüstü artışlar kaydedildi. Kalkınma süreci ilerledikçe...

Tarım Sektörü: Sorunlar Ve Çözüm Önerileri – B. Ali Eşiyok

Türkiye 1980'li yıllara kadar tarımda “kendi kendine yeterli yedi ülke” arasında yer alırken, 1980'li...

Türkiye Tarımına Bakmak – Kenan Mortan

De Gaulle, 1960'da, “246 çeşit peynir üreten bir Fransa'yı yönetmek zordur” derken, üretim kültürü...

Tarımda Kurtuluş Var Mı? – Tayfun Özkaya

Çiftçiler bir yandan ellerine geçen ürün fiyatları, diğer yandan da girdiler için ödedikleri fiyatlardan...

1980’Ler Ve Sonrası: Tarımda Sancılı Dönüşüm – Bayram Ali Eşiyok

1980'li yıllarla birlikte gündeme gelen neoliberal yeniden yapılanma politikaları sonucunda tarım sektörü uluslararası piyasalara...

Türkiye Tarımının Son Kırk Yılı – Osman Aydoğuş

Gıda fiyatlarında yaşanan olağandışı artışlar da olmasa, yaşamsal öneme sahip tarımın gündemimize geleceği yoktu....

Tarımda Senaryolar Hep Aynı – Yasemin Asu Çırpıcı

İlk ve ortaöğrenim hayatımda Türkiye'nin gıda konusunda kendi kendine yetebilen yedi ülkeden biri olduğu...

Cumhuriyet Ekonomisinin Eksik Kalan Payandası: Toprak Reformu – Bayram Ali Eşiyok

Etkileri bugün de en az dün kadar hissedilen toprak sorunu ya da topraksız yoksul...

Göç, Emek Ve Toplumsal Cinsiyet: Türkiye’de Suriyeli Tarım İşçisi Kadınlar – Saniye Dedeoğlu

Türkiye'de işgücü piyasasında göçmenlerin varlığı uzun yıllar ağırlıklı olarak düzensiz göç kavramı ile açıklanmış,...

Tarımda Dönüşüm Ve Çöküş – Osman Aydoğuş

Türkiye'de küreselleşmeden en olumsuz etkilenen sektörlerin başında tarım yer alıyor. Özellikle son on yedi...

Tarımda Fiyatları Ne Belirler? – Cem Mehmet Baydur

Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış, Türk ekonomi gündeminin en önemli problemlerinden biri olarak karşımıza...

Türk Tarım Sektöründe Örgütlenme Ve Fiyatlara Etkisi – Sibel Cengiz

Dünya piyasalarında tarım ürünleri ve gıda fiyatları, 1960 yılının başından 2000 yılı başına kadar...

Tarım Sektöründe Kurumsal Yapı: Türkiye İçin Yapılabilecekler – Gökhan Özertan

Türkiye'de tarım ve gıda sektörlerine yönelik olarak gerek kamu gerekse akademi ve araştırma kurumları...

Tarım Sektörünü Görmezden Gelmek – Osman Aydoğuş

Pandeminin bir yararı oldu. Gıdanın ve dolayısıyla tarımın ne kadar önemli olduğunun bir kere...

Sorun Tarımda Mı, Yoksa Büyüme Modelinde Mi? – Yaşar Uysal

Türkiye, sahip olduğu özgün ve özel imkânlar nedeniyle çok büyük bir tarımsal üretim potansiyeline...

Covıd-19’Un Tarım Ve Gıda Sektörü Üzerine Olası Etkileri – Sibel Cengiz

COVID-19 salgını ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkmıştır. Başlangıçta Çin'in, ardında...

Tarımda Ekolojik Ve Ekonomik Krizi Aşmak İçin Agroekoloji Ve Gıda Egemenliği – Tayfun Özkaya

Türkiye'nin birçok yerinde çiftçiler kendilerine verilen fiyatın beş misli fiyata marketlerde satılan patlıcanlarını, karpuzlarını,...

  • 1
  • 2