Teknoloji

Prof. Chris Freeman’ın Hayatı (1921 – 2010) ve Katkıları Hakkında – Ergun Türkcan

Bir sonraki makalede, C. Freeman’ın oğlu tarafından Antalya’da bir kongrede yapılmış olan konuşmanın tercümesini...

Kripto Paralar: Dünya Düzeninin Dijital Dönüşümü – Ahmet Hamdi Başar

Giriş Kripto Paralar gerek günlük yaşamda gerekse finansal piyasalarda sıklıkla tartışma konusu olmaya başladılar....

Mültecilerin Finansal Entegrasyonu İçin Dijital Kimlik Çözümleri ve Sorunlar – Emre Eren Korkmaz

Savaştan yanıp yıkılmış şehirlerden kaçan veya geri toplumsal yapılarda yaşayan insanlarda ne kadar para,...

Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Dijital Gazetecilik – Bilge Narin

Dijital gazeteciliğin mevcut krizi, yalnızca finansal sürdürülebilirliğe indirgenemeyecek kadar çok boyutlu. Ekolojik sınırları dikkate...

Dijital Dönüşümün Havacılık – Uzay Sektöründeki Yansımaları – Arda Mevlütoğlu

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin tetiklediği dijital dönüşüm, havacılık ve uzay sektörünün yapısını tamamen değiştiriyor...

Dijital Dönüşüm Mühendisliği Nasıl Dönüştürüyor? – Gülser Köksal

Dijital dönüşümün artan hızı, sonunda birbirinden kopuk mühendislik dallarını yakınlaştırıp sosyal becerileri kazandıran eğitim...

Dijital Eğitimin Yarattığı Eşitsizlik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini Zorluyor – Feride Doğaner Gönel

Bilginin erişilebilir olduğu bir dünyada, öğretmenlerin kolaylıkla bulunabilen bu bilgileri tekrarlamak yerine hangi yararlı...

Kent Yaşamında Dijitalleşme ve Akıllı Kentler -Aysu Kes-Erkul,Erdem Erkul

Bir kentin ‘Akıllı Kent’ olması için standartlaştırılmış koşullar bulunmamaktadır ancak her kentin ihtiyaçlarına yönelik...

Yapay Zekânın Olanaksızlıkları Üzerine Kısa Bir Deneme: Sosyal Meseleler ve Yapay Zekâ – Ali O. İlhan

Yapay zekâ her derdimize derman olur mu? Artan dijitalleşme ile beraber yapay zekâ (YZ)...

Dijital Çağda Sanal Kapitalizm – Yalın Gündüz, Hilal Bebek

Yaşadığımız sistem ve neoliberal çağ, insana doyma vadetmekte fakat bir yandan da açlık aşılamaktadır....

Blokzincir Teknolojilerinin Karmaşık Doğası: Dijital Ekonomilerde Tasarımcısız Tasarım Mümkün Mü? – Ezgi Hazal Şanlı, Altuğ Yalçıntaş

Blokzincir teknolojilerine dayalı sistemlerde tasarımcısız tasarım mümkün mü? ... Bunun için bu teknolojilerin gerçek...

Ekonomiden Siyasete Dijital Ekonomide Rekabet – Ussal Şahbaz

Dünyadaki ulus devletlerin kendi egemenlik alanlarıyla büyük teknoloji şirketlerinin egemenlik alanları arasındaki mücadele nasıl...

Katılımcı Dijital Platformlar: Beklentiler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri – Müge Özman

“Algoritmalar tarafsız değiller, ancak sadık olmalılar” Dominique Cardon Son yıllarda dijital platformların kişilerin gerek...

Dijitalleşme İçin Silikon Vadisine Öykünmek Yerine: Girişimcilik Ekosistemi, Yakınsama ve Bağlam Üzerine Düşünmek – Deniz Tunçalp, Elif Çelik

Girişimcilik ekosistemi kavramını incelemenin, bu kavramın tüketilme şeklinin arka planını anlamanın ve büyük ölçekli...

Dijital Dönüşüm – Erkan Erdil, İbrahim Semih Akçomak

Teknolojik değişimler sosyo-ekonomik yapıyı önemli ölçüde etkileyerek insanlık tarihini değiştiriyor. Küresel anlamda yaşanan sosyal,...

Beceri Yanlı Teknolojik Değişim, Bizde Nasıl? – Leyla F. Arda Özalp (İTD 113)

Yeni dünya düzenindeki bir ekonomi, teknolojik gelişmelere bağlı olarak büyümektedir. Son 30 yılda yaşanan...

‘Çekirdekten’ Kamusal Mal: Gnu/Linux – M. Oğuz Arslan

Günümüzün bilgisayar ve İnternet dünyasında birçoğumuz en basit işlerimizde bile birçok yazılım (program) kullanırız....

İktisat Penceresinden Teknolojiye Bir Bakış Ve Türkiye’nin Teknolojideki Yeri – B. Ali Eşiyok

Yeni uluslararası ticaretin ve küreselleşmenin yarattığı 21.yüzyıl koşulları göz önüne alındığında, bir ülkenin uluslararası...

Bilgi, Teknolojide İlerleme Ve Eğitim Üzerine – Hasan Ersel

Yazar, Sabancı Üniversitesi emekli öğretim üyesi. Alanı elektrik mühendisliği. Yaşamımda tanımış olmaktan büyük mutluluk...

Tüketici Elektroniği Sektörü Ne Yapar, Ne Yapmaz? – Kenan Mortan

Türkiye, TV sanayinde Avrupa'nın 3. üreticisi konumuna geldi! Bu dikkat çekici ifadenin üzerine, DPT'nin...