Teknoloji

‘Çekirdekten’ Kamusal Mal: Gnu/Linux – M. Oğuz Arslan

Günümüzün bilgisayar ve İnternet dünyasında birçoğumuz en basit işlerimizde bile birçok yazılım (program) kullanırız....

İktisat Penceresinden Teknolojiye Bir Bakış Ve Türkiye’nin Teknolojideki Yeri – B. Ali Eşiyok

Yeni uluslararası ticaretin ve küreselleşmenin yarattığı 21.yüzyıl koşulları göz önüne alındığında, bir ülkenin uluslararası...

Bilgi, Teknolojide İlerleme Ve Eğitim Üzerine – Hasan Ersel

Yazar, Sabancı Üniversitesi emekli öğretim üyesi. Alanı elektrik mühendisliği. Yaşamımda tanımış olmaktan büyük mutluluk...

Tüketici Elektroniği Sektörü Ne Yapar, Ne Yapmaz? – Kenan Mortan

Türkiye, TV sanayinde Avrupa'nın 3. üreticisi konumuna geldi! Bu dikkat çekici ifadenin üzerine, DPT'nin...

Türkiye Teknolojiye Alışıyor – Mert Can Duma

Bir oda büyüklüğündeki bilgisayarlar başlayan bilgisayar tarihi 1940lı yılların başında tarih sahnesinde kendisine yer...

Gelişmekte Olan Büyük Ekonomilerde Katma Değerin Teknolojik Yapısı – Bayram Ali Eşiyok

Klasik tanıma göre bir ülkenin kalkınması, üretim yapısının tüketim mallarından yatırım mallarına kayması demektir....

Türkiye’de Uydu Teknolojilerinin Gelişimi Ve İktisadi Etkileri – Şenol Gülgönül

Uzay insanoğlu için yüzyıllar boyunca ulaşılması zor bir hedef olarak görülmüştür. Uydu teknolojileri, 20.yy'ın...

Dijital Ekonomi Veya Endüstri 4.0 Mı? Tüketicinin Üretici Olarak Emek Gücüne Dönüşmesi Olgusu – F. Mutlu Binark

Günümüzde gitgide daha yoğun olarak enformasyon, veri, ve özellikle büyük veri odaklı üretimin merkeze...

Ey Yüksek Teknoloji! Geldiysen, Masaya İki Kere Vur! – Aykut Lenger

On yıllar süren savaşlardan çıkmış, sermaye birikimi olmayan, insan kaynağı yetersiz, tarımsal ekonomiye dayalı,...

Dijital Kültür Ortamlarında Haber Üretim Süreçlerinin Dönüşümü – Şerife Öztürk

Yazının icadından matbaanın bulunmasına, telefonun icadından bilgisayara kadar tüm araçlar günümüz dijital kültür ortamlarının...

  • 1
  • 2