Teknoloji

Teknolojik Dönüşüm/Endüstri 4.0 Platformu – Mustafa Gökler

1 992 yılında kurulan ODTÜBİLTİR Merkezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Disiplinlerarası Araştırma ve Uygulama...

Almanya’da Bilim-Teknoloji-Sanayi Ekosistemi Ve Türkiye Açısından Çıkarımlar – Gözde Kara

Ülkelerin orta ve uzun vadeli gelişimlerini değerlendirmede, ulusal bilim-teknoloji-sanayi (BTS) politikaları önemli bir etkendir....

Xxı. Yüzyılda Ekonomik Değişimin Dinamiği: Bilime Dayalı Üretim – Bayram Ali Eşiyok

Bilim bazlı ekonomi alanında baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Bilgi artık en temel girdilerden biri....

Makine Öğrenimi Ve Ekonomi – Harun Öztürkler, Türkmen Göksel

Öğrenme ve makine öğrenimi arasındaki ilişkiye yönelik literatür, Alan Turing'in 1950 yılında yaptığı, “Bilgisayar...

Bilim, Teknoloji Ve Yenilik Politikalarında Gelişen Akımların Neresindeyiz? – İbrahim Semih Akçomak

Dijitalleşme, yapay zekâ, kuantum bilgi gibi teknolojik ilerlemeler dünyayı yeni bir teknolojik dönüşüme taşırken,...

Ekonomik Karmaşıklık Ve Teknolojik İlinti Bağlamında Bölgesel Akıllı Uzmanlaşma Yaklaşımı – Burcu Türkcan

Hausmann ve Klinger (2006) ürün uzayı (product space) kavramını geliştiren yazarlar olarak karmaşıklık ekonomisi...

Neoliberal Çağ’da Bilim Ve Teknoloji Üretmek – Bayram Ali Eşiyok

I. Sanayi Devrimi sonucunda gelişmiş merkez ülkeler ile çevre ülkeleri arasında derin yarılmalar ortaya...

Beceri Yanlı Teknolojik Değişim, Bizde Nasıl? – Leyla F. Arda Özalp

Yeni dünya düzenindeki bir ekonomi, teknolojik gelişmelere bağlı olarak büyümektedir. Son 30 yılda yaşanan...

Dijital Dönüşüm Sürecinde Eğitim Ve Öğrenme – Tarkan Gürbüz

Tarih boyunca teknolojik, toplumsal ve ekonomik değişimlerin bileşik etkisi ile dünyada köklü değişimler yaşanmıştır....

  • 1
  • 2