Tüketim

Gıda Krizi: Dünyanın Ekmeği İle Kim Oynuyor – Osman Aydoğuş

Açlığın resmi 68 ve 78 kuşaklarının gençlik yıllarında gazete sayfalarına, dergi kapaklarına ve sonraları...

Tüketim Üzerine – Ömer Faruk Çolak

Bu kısa makaleyi yazmaya çalıştığım günlerde gazete arşivimi karıştırırken beş yıl öncesine ait bir...

Elektriksiz Bir Günün İktisadi ve Toplumsal Anlamı

31 Mart 2015 Salı Günü Türkiye Ekonomisi İçin Özel Bir Öneme Sahip Olarak Tarihe...

Tüketiyorum Öyleyse Varım: Tüket ̇ İ̇ci̇ni̇n Alışveri̇ş Yolculuğunda İdeal Benli̇ği̇n Rehberliği – Meltem Karakaşoğlu

Her semtte birkaç tane olan neredeyse adım başı karşımıza çıkan AVM'ler, devamlı alışveriş yapan...

Covıd-19 Salgını Sonrası Türkiye’de Değişen Tüketici Davranışları – Çağla Bucak

Bir sağlık krizi olarak başlayan COVID-19 süreci, tüketici davranışlarını derinden etkiler bir hâle gelmiştir....

Sürekli Durgunluk ve Tüketim – Ömer Faruk Çolak

Geçen yıl iktisat yazınına bir soluk getirmeye çalışan Thomas Piketty, ekonomi politik üzerine şöyle...

Tüketim Toplumu, Artan Borçlar Ve Eksik Tüketim Krizi (Mi)? – Bayram Ali Eşiyok

Klasik ekonomi-politikte insan; “ekonomik insan-homo economicus” olarak tanımlanır. Bu insan “evrensel”dir, zamana aşkın dolayısıyla...

Tüketim Karşıtlığı – Nazlı Nur Uz

Tüketim karşıtlığı söylemi küresel tüketim hareketinin (global consumerism) sosyal eşitsizlikler yarattığını, kültürleri yok ettiğini,...

Tüketi̇m Her Şeyi̇ Halleder (Mi̇?) – Mert Can Duman

Günümüzde yapılan birçok iktisat tartışmasında ve değerlendirmesinde kendisini zikretmeden geçen cümlelerin adeta boş addedildiği...

Tüketimi Tetikleyen Birincil Faktör Olan Doyumsuzluk Hastalığı Nedir? – Ayşe Yanık

Çok çalışma, çok kazanma ve harcama akabinde tüketme ve daha çok tüketebilmek için daha...

Temsili Tüketiciye Veda Zamanı – Ayça Tekin Koru (İTD 73)

Temsili Tüketiciye Veda Zamanı Benim bildiğim iktisatçıların neredeyse hepsi –kendim de dahil olmak üzere-...

Ekonomide Yeniden Dengelenmenin Zorluğu ve İktisat Politikasında Arayışlar – Osman Aydoğuş (İTD 56)

Türkiye’de gelirinden fazla harcama, “ye-iç-harca-mutlu ol” dönemi çoktan geride kaldı. Ekonomik mucize (!) balonu...