Türkiye Ekonomisi

Faiz-Döviz Kıskacında Türkiye Ekonomisi – Özgür Orhangazi

Çoktandır tıkanmış olan inşaat odaklı büyüme modeli, düşük faizler ve kredi genişlemesiyle sürdürülebilmekte, ancak...

Türkiye İşgücü Piyasasında Kadın: İşgücüne Katılım ve Mesleki Ayrışma – Büşra Aras

Ülkemizde kadınların işgücüne katılımı ve kadın istihdamı oranları 21. yüzyılda özellikle kentsel bölgelerde artış...

Kuşkulu Büyüme Hızı – Osman Aydoğuş

Türkiye ekonomisi ilginç bir dönemden geçiyor. II. Dünya Savaşı yılları dışında görülmemiş uzunlukta bir...

10 Yıl, Yüzyıl Gibiydi! – Ömer Faruk Çolak

İktisat ve Toplum Dergisi 2010 yılı Ekim ayında yayın hayatına başladığında dünya küresel krizin...

Türkiye’de Ekonomik Eşitsizlik: Telakki Ve Gerçeklik – Alper Duman

Beş kişiden oluşan tipik bir aileyi hanehalkı olarak ele alalım. Ailedeki her bir bireyin...

Ovp Hedefleri Tutarsa İktisat Kitapları Yeniden Yazılacak! – Alaattin Aktaş

İktisatta bazı çok basit kurallar var. Bunlardan biri de, çok olağandışı etkenler devreye girmediği...

Bir Küresel Kamusal Mal Olarak Mali İstikrar Ve G20 – Hasan Ersel

Yaşamakta olduğumuz kriz “mali istikrar” [financial stability] kavramının üzerinde daha fazla durulması gerektiğini gösterdi....

Birkaç Taşla Üç-Beş Kuş Vurmak; Amaç Bu! – Alaattin Aktaş

Ekonominin ısınmasından şikayet vardı ve bir şeyler yapmak gerekiyordu. Ekonomi ısındıkça bu cari açığın...

Türkiye’de Son Alınan Kararlar Çerçevesinde Para Politikasının Gelişimi – Ömer Faruk Çolak

1980'li yıllardan sonra uluslararası finans kuruluşlarının da baskısı ile enflasyon sarmalına yakalanmış ülkelerde Merkez...

Türkiye’nin Enerji Sorunu Ve Enerji Politikası-Iı – Harun Öztürkler

İki bölümde tamamlamayı planladığımız bu yazıyı yer darlığı nedeniyle üç bölümde tamamlamaya karar verdik....

Yolsuzluk Yolsuzluğa Yol Açar Mı? – Serdar Sayan

BU YAZIDA yolsuzluk konusundan söz edeceğim. Hem kişinin kendisine görevi gereği verilen yetki ve...

TCMB’ den Finansal Piyasalara: “Ben Buradayım” Sinyali – Ömer Faruk Çolak

Yaşanan küresel kriz, ekonomilerin altını üstüne getirmekle kalmadı, iktisat politikalarında da farklılaşmalara yol açtı....

Anadolu Sermayesi – Oğuz Esen

1980'li yılarlara kadar sanayi sektörünün gelişiminde devlet temel bir rol üstlenmişti. Dış ticaret ve...

Piyasa Ekonomisi, Planlı Ekonomi Ve Sosyal Güvenlik Hizmeti: Türkiye Örneği I – Harun Öztürkler

İki bölümden oluşacak bu yazının bu ilk bölümünde sosyal güvenlik hizmeti ve sosyal güvenlik...

Gücün İktisadı – Osman Aydoğuş

Dünya ekonomisinin enbüyüğü ABD'ye daha yakından bakalım. Şekil 1'de 1983-2007 döneminde ABD'nin net servetinden...

Cinsiyet Ve Ekonomik Kararlar: Hindistan Ve Türkiye’deki Deneylerden Sonuçlar – Seda Ertaç

Cinsiyetin ekonomik kararları ve bireylerin ekonomik durumlarını etkileyen önemli bir faktör olduğu bilinen bir...

Türk Otomobili, Türk’ün Otomobili – Serdar Sayan

YERLİ OTOMOBİL ÜRETME FİKRİ devlet erkânının telkinleriyle (yeniden) gündeme geldi. Yeni bir Türk otomobili...

Yalnızlaşan Ülke Türkiye – Ömer Faruk Çolak

Türkiye'nin diğer ülkelerle ekonomik ve politik ilişkisi uzun dönem çok taraflılık esasına dayalı idi....

Reel Olarak Değerli Tl’nin 2012’De Daha Da Değerlenmesi Öngörülüyor – Alaattin Aktaş

Türk Lirası, geçen yılı değer kaybıyla kapatmış olmasına rağmen, 2011 yılı ortalaması ve yılsonu...

Türkiye’de Çalışma Sürelerinin Ve Modellerin Esnekleştirilmesine Yönelik Gözlemler – Alpay Hekimler

Çalışma ilişkilerini bireysel düzeyde düzenleyen ve sekiz yılı aşkın bir süredir yürürlükte olan 4857...