Türkiye Ekonomisi

14 Mayıs Sonrasında Türkiye Ekonomisi – Osman Aydoğuş

Kurlardaki yüksek oranlı bir yükselişin döviz cinsi borçların faiz, KÖİ garantileri ve KKM ödemelerinde yol açacağı artışlar; deprem harcamaları; özellikle kamu bankaları ve Varlık Fonu’ndaki halı altına süpürülmüş açıklar ve SGK açığının patlaması, bütçe açığının hiç öngörülemeyen bir hızla yükselmesine yol açabilir. Geçen ayki yazımızda seçimler öncesinde Türkiye ekonomisini ele almış, son yılda Cumhurbaşkanlığı...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kıskacında Türkiye Ekonomisi: Sermayeyi İhya Eden Benzersiz Bir Bölüşüm Şoku – A. Erinç Yeldan

Sermaye gelirindeki artış ile ücretli emek gelirleri arasındaki uçurum, özellikle “faizlerin Nas gereği düşürülmesinin” dayatıldığı 2021’in üçüncü çeyreğinden bu yana derinleşmiştir. Bu yazımızda...

Türk Ekonomisinde Walrasgil Olmayan Bir Denge Geçerliyse Makro Fiyatları Nasıl Analiz Etmeliyiz? – Cem Mehmet Baydur

Prof. Dr. Kadir Eser’in Anısına Kısa hayatımızda, politik ekonomik konular ve problemler içinde yaşarken,...

Türkiye Ekonomi Modeli (TEM): Hayaller ve Gerçekleşmeler – Osman Aydoğuş

Türkiye Ekonomi Modeli (TEM) öngörülenin tersine çalışıyor. Beklenen oldu. 2. çeyrekte de iyi büyüdük....

Sermaye Girişine Dayalı İnşaat Odaklı Büyüme Modeli Devalüasyon ve Türkiye Ekonomisinin (Konut) Krizi – Yılmaz Aydın

“Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor.” Dr. Nureddin...

Türkiye’nin Ekonomik Sorunları – Şebnem Kalemli-Özcan

 Para politikası, sadece ve sadece enflasyon hedeflemesi için kullanılır. Bu dönem iki ders veriyorum;...

Türkiye’de Ekonomi Politikaları: Anaakım İktisat, Kısa-Dönem ve Uzun-Dönem Arasındaki Ayrımlar ve Modellerimiz Üzerine – M. Aykut Attar

Neresinden tutarsak tutalım elimizde kalacaktır, ancak en azından “rekabetçi” kur için herhangi bir nokta...

Türkiye Ekonomisinde Kâr Oranlarının Seyri ve Etkilediğini Düşündüğümüz Konular – A. Erinç Yeldan

Türkiye ekonomisinin sermaye-yoğun, düşük üretkenlik kazanımlı teknoloji patikası, sadece gelir dağılımını olumsuz etkilemekle kalmıyor,...

Sagalassos Uzlaşısı – M. Murat Kubilay

Türkiye ekonomisindeki irtifa kaybı ivmeleniyor, diğer taraftan konunun uzmanlarının çıkış arayışları için çalışmaları da...

Faiz-Döviz Kıskacında Türkiye Ekonomisi – Özgür Orhangazi

Çoktandır tıkanmış olan inşaat odaklı büyüme modeli, düşük faizler ve kredi genişlemesiyle sürdürülebilmekte, ancak...

Türkiye İşgücü Piyasasında Kadın: İşgücüne Katılım ve Mesleki Ayrışma – Büşra Aras

Ülkemizde kadınların işgücüne katılımı ve kadın istihdamı oranları 21. yüzyılda özellikle kentsel bölgelerde artış...

Kuşkulu Büyüme Hızı – Osman Aydoğuş

Türkiye ekonomisi ilginç bir dönemden geçiyor. II. Dünya Savaşı yılları dışında görülmemiş uzunlukta bir...

10 Yıl, Yüzyıl Gibiydi! – Ömer Faruk Çolak

İktisat ve Toplum Dergisi 2010 yılı Ekim ayında yayın hayatına başladığında dünya küresel krizin...

Türkiye’de Ekonomik Eşitsizlik: Telakki Ve Gerçeklik – Alper Duman

Beş kişiden oluşan tipik bir aileyi hanehalkı olarak ele alalım. Ailedeki her bir bireyin...

Ovp Hedefleri Tutarsa İktisat Kitapları Yeniden Yazılacak! – Alaattin Aktaş

İktisatta bazı çok basit kurallar var. Bunlardan biri de, çok olağandışı etkenler devreye girmediği...

Bir Küresel Kamusal Mal Olarak Mali İstikrar Ve G20 – Hasan Ersel

Yaşamakta olduğumuz kriz “mali istikrar” [financial stability] kavramının üzerinde daha fazla durulması gerektiğini gösterdi....

Birkaç Taşla Üç-Beş Kuş Vurmak; Amaç Bu! – Alaattin Aktaş

Ekonominin ısınmasından şikayet vardı ve bir şeyler yapmak gerekiyordu. Ekonomi ısındıkça bu cari açığın...

Türkiye’de Son Alınan Kararlar Çerçevesinde Para Politikasının Gelişimi – Ömer Faruk Çolak

1980'li yıllardan sonra uluslararası finans kuruluşlarının da baskısı ile enflasyon sarmalına yakalanmış ülkelerde Merkez...

Türkiye’nin Enerji Sorunu Ve Enerji Politikası-Iı – Harun Öztürkler

İki bölümde tamamlamayı planladığımız bu yazıyı yer darlığı nedeniyle üç bölümde tamamlamaya karar verdik....

Yolsuzluk Yolsuzluğa Yol Açar Mı? – Serdar Sayan

BU YAZIDA yolsuzluk konusundan söz edeceğim. Hem kişinin kendisine görevi gereği verilen yetki ve...