türkiye

Röportaj: Dr. Cengiz Göncü

Sanattan Yansımalar köşesinde Gülçin Elif Yücel’in bu ayki konuğu Tarihçi Dr. Cengiz Göncü. Gülçin...

Gerçekle İlişkimizin İzdüşümü Depremlerimiz – Yaşar Taşkın Koç

Bütün bir millet olarak inşaat sektörüne mi hizmet edeceğiz, inşaat sektörünün de bütün sektörler...

Türkiye’de “Modern” İşletme Eğitimine Yöneliş ve İşletme İktisadı Enstitüsü’nün Kuruluş Fikrinin Ortaya Çıkışı – Akansel Yalçınkaya

Enstitü’nün kuruluşunun, Türkiye’deki işletme disiplinine göre daha köklü ve o dönem için kurumsallaşmış bir...

Osmanlı’ya (Türkiye’ye) “Alman Tarihçi Okulu” Düşüncesinin Girişi ve Egemenliği: Milli İktisat Anlayışı – Ercan Eren

Dergimizin Yayın Kurulu üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Ercan Eren, Alman Tarihçi Okulu, Okul’un Türkiye’ye...

Deprem Fonu Uygulanmalı mı? Nasıl Uygulanmalı? – Eren Gürer

Politika yapıcıların kısa vadede yüksek politik kazanç sağlayan harcamalar yapmak yerine düşük olasılıklı doğal...

14 Mayıs Seçimleri Öncesinde Türkiye Ekonomisi – Osman Aydoğuş

Hem fiyat istikrarını hem de finansal istikrarı ortadan kaldıran, sistematik ölçüm hatalarıyla şişirilmiş istatistiklerle...

Türkiye’de Ekonomik Oy Verme Davranışı ve 2023 Seçimleri – Çağlar Ezikoğlu

İktidara oy veren seçmenler için artan milliyetçilik duyguları, dış güçler algısının iktidarca bir siyasi...

Türkiye’de Bakıma Muhtaç Yaşlılar ve Bakım Sigortasının Gerekliliği – Nagihan Durusoy Öztepe, Oğuz Karadeniz

Bakım işi genellikle aileler tarafından üstlenilmekte ve genellikle ev içerisinde geleneksel iş bölümü içinde...

Türkiye’nin Yaşlı Bakım Politikası Üzerine: Kamu Politikası Süreç Analizi – Aylin Sezer

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye nüfusunun da hızlı bir yaşlanma eğilimi gösterdiği göz önüne...

Bakım Yükü Kimin Yükü?: Türkiye’de Çocuk Bakım Rejimi – Çağla Ünlütürk

Türkiye refah rejiminin, ücretli çalışma ile bakım arasındaki ayrışmayı dönüştürecek, kadınların da erkeklerin de...

Depremin Ekonomi Politiği – Ömer Faruk Çolak

Kentleşme her zaman rant doğurur. Ancak bunun, Türkiye’de olduğu gibi bu kadar hoyratça olduğu...

Son Depremlerin Işığında Türkiye’nin Deprem Gerçeği – Süleyman Pampal

Bu ülke, dünyanın en güzel ülkesi; bu topraklar, en verimli toprakları; deprem ise yer...

Türkiye’de Plastik Poşetleri Ücretlendirme Politikası ve Plastik Poşet Kullanımına Etkisi – Devrim Dumludağ, Gülşah Kocakaya

Plastik poşet kullanımının azaltılmasında başarısız olunmasının temel nedeni, yasakların yeterince denetlenmemesi veya tüketicilerin bir...

Türkçe (Osmanlıca) Okur için Yazılmış İlk “Alman Tarihçi Okulu” İktisat Makalesi: İktisat Bilimi ve Milli İktisat – Dr. Friedrich Hoffmann

Türkiye’nin kendi özelliklerini devam ettirmek şartıyla, Orta ve Batı Avrupa iktisadıyla aynı seviyeye yükselip...

Yaralı Kentler: Doğuda Deprem Kenti Olmak – Ahmet Yazar

Sermayenin biriktiricisi, statü sahibi bu sınıfın, bu Doğu kentlerinde yok olması tarihsel açıdan güçsüzleşmesi/toparlanamaması...

Kalkınma ve Kentleşme İlişkisi Üzerine Bazı Tartışmalar ve Türkiye – Fatma Doğruel, A.Suut Doğruel

Kalkınma muğlak ve gizemli bir kavram! Son iki yüz yıldır yapılan tartışmalar kentsel yığılmaların...

AKP Dönemi Türkiye’sinin Bölüşüm Deseni Üzerine Gözlemler – A. Erinç Yeldan

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ve Covid pandemisinin olağandışı koşulları sermayenin kârlılığını ivmelendirecek ortamı yaratmış gözüküyor....

Cumhuriyet Dönemi Ekonomi Basını – Osman S. Arolat

Ben, öncelikle dünyada ve Türkiye’de gazeteciliğin özellikle ekonomi gazeteciliğinin kısa bir tarihçesine değinip Cumhuriyet...

Türkiye’ye Yepyeni Bir Tarımsal Destekleme Politikası Gereklidir – Osman Aydoğuş

Son yirmi yılda adeta kendi kaderine terk edilen ve çözülmeye yüz tutan Türkiye tarımı...

İş Gücü Piyasalarında Farklı Boyutlarıyla Kadınlara Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı: Dünyada ve Türkiye’de Güncel Durum – Burcu Türkcan

2030 yılına 8 kala, insanlık olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından iş gücü piyasalarında çok...

  • 1
  • 2