türkiye

Mali Önlemler Covid-19’un Makroekonomik Etkilerini Gidermeye Yardımcı Oldu mu? – Bilin Neyaptı

Gelişmekte olan ülkelerdeki halkın önemli bir çoğunluğu, aşıya erişemez, uygun tedaviyi, teknolojik ürünleri ve...

“Türkiye Modeli”nin Bir Senesi – Özgür Orhangazi

Uygulanan politikalar genel olarak sermaye kesimini, özelde bu kesimin içerisinde iktidara yakın olanlar ile...

Küresel Enflasyon, Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Türkiye – Selva Demiralp

 Mükemmel merkez bankacı olmak zordur. Ancak hatasını görebilen, sorumluluk alan ve kararlı bir duruş...

Türkiye’de Kârlar ve Kârlılık – Alper Duman

Türkiye ekonomisi ne yazık ki çalışanlar için bir cehennem, sermayedarlar için bir cennettir. Geçen...

Türkiye’nin Kriz Deneyimleri 1994, 2000-2001, 2008-2009 ve 2018-2022 Krizleri – Nur Keyder

Yeni bir programa ihtiyaç duyulmaktadır. Hak, hukuk, adalet, özgürlük, demokrasi, şeffaflık, hesap verilebilirlik, denetim...

Yapısal Reformlar ve Türkiye: Bir Kitap ve Arkasındaki Öykü – Mahfi Eğilmez

Türkiye, otuz yıl içinde, yaşadığı sosyal ve siyasal değişimle geçmişte sahip olduğu ekonomik çerçevenin...

Bitmeyen Tartışma: “En az üç çocuk!” – M. Aykut Attar

Politika olmadığında iki çocuk yapacak olan genç çiftler üç çocuk yaptığında ise, aldıkları doğum...

Türkiye Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Üzerine Bir Değerlendirme – Tunç Durmaz, Sevil Acar, Simay Kızılkaya

Amacıyla uyumlu ve başarılı bir kapasite mekanizması, her tür kapasite sağlayıcısının eşit düzeyde rekabet...

Torun Ahmet Emre Ateş’in kaleminden Prof. Ahmet Ateş – Osman Arolat

Genç bilim insanı Ahmet Emre Ateş, büyükbabası Prof. Dr. Ahmet Ateş’i ailesinin diğer kişileri...

Kitap İncelemesi: Savaşın İçinden Geleceğine Yönelen İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi – Fikret Şenses

Sağlık ve eğitim gibi ülkenin uzun dönem geleceğini yakından ilgilendiren temel konuların başındaki bakanların...

Home Office Uygulaması ve Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Hakkında Genel Bir Değerlendirme – Alpay Hekimler

Covid-19 salgını ortaya çıkıp, dünya çapında yayılarak hayatlarımızı esir almaya başladıktan sonra, birçok alanda...

Kitap İncelemesi: İktisadî Politikaları ve Uygulamalarıyla İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi – Fikret Şenses

Türkiye’nin belgesel iktisat tarihi alanı başta olmak üzere sosyal bilimler yazınına çok sayıda değerli...

Türkan Saylan’ın Yaşam Öyküsü – Osman Arolat

Bir Yaşamdan Kesitler-At-Kız Cumhuriyet Kitapları’ndan yayımlanmış olan “Bir Yaşamdan Kesitler-At Kız” kitabı, Türkan Saylan’ın...

Fark Yaratanlar: Osman S. Arolat

Fark Yaratanlar köşemizde Editörümüz Ömer Faruk Çolak’ın bu ayki konuğu Osman S. Arolat. Arolat,...

Memurin Apartmanları’ndan Saraçoğlu Mahallesi’ne – İhsan Seddar Kaynar

Türkiye Cumhuriyeti’nin simge değerlerini bir arada barındıran şehirler arasında Ankara her zaman öne çıkmaktadır....

Harun Karadeniz için Bir Vefa – Osman S. Arolat

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 1975 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden İTÜTB Başkanı Harun Karadeniz...

Türkiye’nin Büyüme Politikasının Sürdürülebilirliği ve Doğurduğu Riskler – Öner Günçavdı (İTD 57)

Günümüz dünyasının artık 2000’lerin başındaki dünya olmadığı daha iyi anlaşılmaktadır.  Dünya ekonomisi yeni bir...