Uluslararası İktisat

Süveyş Kanalı Mı Daha Dar, Ayırdığı Coğrafyalardaki Seçme/Eleştirme/Hesap Sorma Kanalları Mı? – Serdar Sayan

Geçen ay ele aldığım bazı konuların yaptırdığı kimi (güncel) çağrışımlarla devam edeceğim. Okuyanların hatır-layacağı...

Uluslararası Para Sisteminin Yeniden İnşaası – Ömer Faruk Çolak

ABD'yi, ABD Çin'i suçluyor, AB hem Çin'i, hem de ABD'yi suçluyor. Sistemin yedek oyuncuların...

Uluslararası Rezerv Paralar: Renminbi (Rmb) – Vural F. Savaş

Yirmi birinci yüzyılda dünya para sisteminin yapısını ve işleyişini belirleyecek ulusal paralardan biri de...

Dünyanın Yeni Aklı – İzzettin Önder

Yazının başlığı, Pierre Dardot ve Christian Laval'ın, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları arasında çıkmış olan...

Uluslararası Rezerv Sorunu – Vural Fuat Savaş

Günümüzün uluslararası ekonomik ve kısmen de politik yönden önem taşıyan konularından biri “aşırı rezerv”...

Kuzey-Güney Veya Pı(I)Gs – Osman Aydoğuş

2 1. yüzyılın ilk büyük buhranı başlayalı dört yılda fazla oldu. Uzun durgunluk istisnasız...

Korumacılık Karşıtı Kampın Karnına Kramp, Odur İşte Donald Trump! – Serdar Sayan

3 bin küsur kilometre boyunca uzanıyor. ABD Başkanı Trump, geçim sıkıntısı yüzünden ABD'ye kaçak...

Türkiye’nin Dış Ticaret Açıkları Ve Dış Ticaretinin Kompozisyonu – Esma Gaygısız

Tablo 1'de gördüğümüz gibi Türkiye ekonomisi cari açığın büyüklüğünde 2016 yılını gözönüne alırsak dünyada...

Yorgun Demokrat: Baş Döndürücü Yükselişten Sonra Brezilya – Evren Çelik Wiltse

The Economist dergisinin son on yılda Brezilya hakkında yaptığı kapakların tamamen zıt mesajlar vermesi,...

Uluslararası Ekonomi Üzerine Bir Dizi Gözlem – Erinç Yeldan

Çok teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarım, değerli hocalarım, değerli genç meslektaşlarım, öğrencilerimiz. Bu çok anlamlı...

Uluslararası Yeni İş Bölümünde Meta Zincirlerinin Kazananları Ve Kaybedenleri – Uğur Eser

1970'lerin sonundan bugüne geçen süre içerisinde dünya ekonomisinin coğrafi/mekânsal haritası çok değişti. ABD'nin, küresel...

Politik İletişimde Tehdit Olgusu1 Ve ‘Türkiye’ye Alman Bilim Göçü’ndeki İktisatçılar – Aytekin Keskin

Çevremizde barışı ve çoşkuyu yaymak, yaşamak; barış ve mutluluk için eylemek, insancıl2 öğelerin sürekli...

  • 1
  • 2