Üretim

Kadın Emeğinin Prekarizasyonu ve Toplumsal Yeniden Üretim – Saniye Dedeoğlu

Üretim ve yeniden üretim alanlarının birbirlerinden ayrılmayacak derecede iç içe olduğu bir ortamda, kadın...

Çeşitli “Değer” Kavramları ve Kültürel Üretimlerin İktisadi “Değeri” – Sacit Hadi Akdede

Sanat alanında “A tercih edilir B”, “B tercih edilir C”, dolayısıyla “A ille de...

Tiyatro Hizmeti Üretimi: “Sistem İçinden” Bir Model Önerisi – Sacit Hadi Akdede

Bağımsız tiyatrolar kültürel çeşitliliği sağlayan, daha fazla kamusal alan yaratan, tiyatronun toplumla olan ilişkisinde...

Türkiye Ve Güney Kore’de Üretkenlik – Bayram Ali Eşiyok

Günümüz dünyasında rekabet gücünün ve büyümenin temel ögesi üretkenlik düzeyidir. Uzun dönemde ekonomik büyümenin...

Uçak Üretmenin Ekonomi Politiği – Bayram Ali Eşiyok

Yerli uçak üretme tartışmalarının sürdüğü şu günlerde, bundan yaklaşık bir asır önce, henüz yeni...

Üretkenlik Krizi – Bayram Ali Eşiyok

Dünya Bankası veri tabanından hareketle yaptığımız hesaplamalara göre, küresel kapitalizmde gayri safi sabit sermaye...