Üretim

Tiyatro Hizmeti Üretimi: “Sistem İçinden” Bir Model Önerisi – Sacit Hadi Akdede

Bağımsız tiyatrolar kültürel çeşitliliği sağlayan, daha fazla kamusal alan yaratan, tiyatronun toplumla olan ilişkisinde...

Türkiye Ve Güney Kore’de Üretkenlik – Bayram Ali Eşiyok

Günümüz dünyasında rekabet gücünün ve büyümenin temel ögesi üretkenlik düzeyidir. Uzun dönemde ekonomik büyümenin...

Uçak Üretmenin Ekonomi Politiği – Bayram Ali Eşiyok

Yerli uçak üretme tartışmalarının sürdüğü şu günlerde, bundan yaklaşık bir asır önce, henüz yeni...

Üretkenlik Krizi – Bayram Ali Eşiyok

Dünya Bankası veri tabanından hareketle yaptığımız hesaplamalara göre, küresel kapitalizmde gayri safi sabit sermaye...