Vergi

Menstrüasyon Ürünlerinin Vergilendirilmesine Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Bakmak – Esin Aslanpay Özdemir

Menstrüasyonun tercihe dayanmayan biyolojik bir süreç olması ve bu sürecin hijyenik imkânlar dahilinde yaşanmasının...

Görece “Sağcı” Şehirlerde Vergi Yükü Daha Mı Azdır? – Sacit Hadi Akdede

Vergi devletlerin en önemli geliridir. Çünkü devlet bütçelerinde vergiler genellikle en yüksek payı tutar....

Sağ Partiler Dolaylı Vergileri Sever – Sacit Hadi Akdede

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkında 6111 sayılı kanun çerçevesinde yaklaşık 60 milyar TL'lik devlet...

Hangi İllerden Ne Kadar Vergi Geliyor – Sacit Hadi Akdede

Ağustos ayının ilk haftasında gazetelerde hangi ilin ne kadar vergi ödediğine ilişkin haberler ve...

Finansal İşlem Vergisi Mümkün Mü? – Sıtkı Değer Eryar

Üzerinde uzun süre yapılan spekülasyonlardan sonra, AB Komisyon Başkanı Barroso'nun ekim ayında gelen açıklamasıyla...

Çevre Vergileri Ve Ekonomik Etkinlik – Selahattin Bekmez, Ferda Nakıpoğlu

Dünyanın ortak sorunu olan çevre kirliliğinde alınan önlemler daha temiz çevreye sahip olma yolunda...

Sosyal Demokrat Bir Ekonomi Modeli 2-Kademeli Olarak Arttırılan Tüketim Vergisi – Turan Subaşat

İ ktisat ve Toplum dergisinin bir önceki sayısında, gelirin hem hızlı büyüdüğü hem de...

Müterakki Tüketim Vergisi Hakkında – Ahmet Tayfun Kutun

İktisat ve Toplum dergisinin 55 ve 56 sayılarında, Turan Subaşat'ın “Sosyal Demokrat Bir Ekonomi...