Yatırım

Son Yıllarda Kamu Yatırımları Arttı Mı? – Oğuz Esen

On iki Haziran seçim kampanyasının akıllarda kalacak yönlerinden biri duble yollar, hızlı tren, eğitim...

Türkiye Ekonomisinde Yatırımlar Ve Bazı Bilmeceler – Alper Duman

Türkiye'de yatırımların, son on yıllık dönemde, gidişatı dalgalıdır (bkz. Şekil 1). Dalgalanmayı ölçmek için...

Farklı Risk Tercihlerine Göre Gayrimenkulün Türk Yatırım Portföylerindeki Yeri – Seha Özgüç

Günümüzde ABD, İngiltere ve Uzakdoğu gibi gayrimenkulün ve özellikle ticari gayrimenkulün kavram olarak geliştiği...

Türkiye Ekonomisinde Sabit Yatırımlar Ve Tasarrufl – Bayram Ali Eşiyok

Türkiye gibi yarı-sanayileşmiş, yatırım ve tasarruf açığı bulunan bir ekonomide, imalat sektörü gibi üretken...

Yatırırsan Büyür! – Osman Aydoğuş

Ekonomimizin büyüme performansı için ne diyebiliriz? Son yıllarda göz doldurucu bir performans mı sergiliyoruz?...

Teşvikler, Kamu Sabit Yatırımları Ve Bölgesel Eşitsizliklerin Çözümüne Yönelik Bir Öneri – B. Ali Eşiyok

Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıkları birçok sosyo-ekonomik soruna kaynaklık ederken, Türkiye gibi bölgesel eşitsizliklerin şiddetli...

Godot’ Kavramı Ve Yaşam Felsefesi: Yaşamın “Anlamı” – Yaman Örs

İ ktisat ve Toplum'da aralıklı olarak da çıksa, kabaca bir “Godot Beklentisi ve Felsefe”...

Zaman Tercihi, Yatırım Ve Tüketim – Osman Aydoğuş

Nihai tüketim harcamaları ile yatırım harcamaları (sabit sermaye oluşumu) arasında cari dönem etkileri açısından...

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Ampirik Bir Değerlendirme – B. Ali Eşiyok

19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda doğrudan yabancı sermaye yatırımları (FDI) demiryolları, bankacılık, elektrik, su ve...

Devlet Yatırım Fonlarının Artan Önemi Ve Etkileri – Muhammed İslami Önal

2014 yılına geldiğimizde devlet yatırım fon sayısı 50'yi geçerken toplam büyüklükleri ise 7 trilyon...

Yatırım Teşvik Sistemi Teşvik Ediyor Mu? – Osman Aydoğuş

Neoliberal dönemde ulusal ekomomiyi yönlendirmek için kullanılabilecek iktisat politikası araçlarının ya tümüyle terkedildiği ya...

Yatırımsız Cari Açık Ve Borçlanan Türkiye – A. Erinç Yeldan

Cari işlemler açığı konusu Türkiye'nin ana kırılganlık unsuru olarak sürekli gündemde. İTD'deki bir çok...

Doğrudan Yabancı Yatırımların Türkiye İhracatına Etkisi – Banu Erkök

Küreselleşme süreciyle birlikte Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde, ithal ikameci sanayileşme modeli...

  • 1
  • 2