“Techne”, Sanat Ve İkti̇sat – Ercan Eren


Karışıklığın nedenlerini sözlüklerdeki sanat tanımından hareketle görebilmek mümkündür. TDK’ye göre sanat: (1) Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. (2) Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım. (3) Bir şey yapmada gösterilen ustalık. (4) Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü. (5) Zanaat. Farklı anlamlar sanat kavramının orijininden kaynaklanmaktadır. Kelimenin orijinali, Yunanca techne kelimesidir. Techne sözcüğü, ereği bir şey ortaya koyma ve yaratma olan, doğru plana göre yönetilmiş bir davranış anlamına gelmekledir. Bugün bu tanım, sanat sözcüğünün yalnızca bir bölümünü karşılamaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 97
Sayfa Aralığı: 33 - 43

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Ercan Eren 1957 yılında Denizli'de doğdu. 1978 yılında istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede yüksek lisans ve doktora yaptı. 1980-1993 yılları arasında Uludağ Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştı. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne profesör olarak atandı. Evli ve bir çocuk babasıdır. Ercan Eren, İktisatta Yöntem, Piyasa-Özgürlük ve Eşitlik, Makro İktisat, Mikro İktisat ve Türkiye'de 1998-1999 Krizinde Yönetici Davranışları (ortak çalışma) adlarında yayınlanmış beş kitaba sahiptir. Ercan Eren'in iktisatta yöntem, iktisat eğilimi, iktisadi düşünce tarih, piyasa ve etkinlik sorunları, geçiş ekonomileri, makro iktisat, siyaset ekonomisi alanlarında yoğunlaşan yüzden fazla makalesi yayınlanmıştır.

Bir cevap yazın