Teknoloji Transferinde Eşleşme Problemi: Türkiye için Öneriler – İbrahim Çiçekli, Doğu Sever


Teknoloji transferi, “Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri sonucunda üretilen bilgi ve teknolojilerin katma değer yaratma potansiyeline sahipdiğer taraflara aktarılması” olarak tanımlanabilir. Ülkelerin inovasyon ekosistemlerine ayrılan kaynakların sosyoekonomik faydaya dönüştürülmesinde teknoloji transferi önemli bir rol oynamaktadır. Üniversiteler, araştırma enstitüleri ve yenilikçi karakteri yüksek firmalar tarafından geliştirilen teknolojilerin çeşitli transfer anlaşmalarıyla işletmelere aktarılması, bu işletmelere küresel arenada önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Ayrıca, teknoloji transferi sayesinde tekrarlayan araştırmalardan kaçınmak, dolayısıyla zaman ve kaynak tasarrufu sağlamak mümkündür.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 155

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın