Toplumsal Yaramız, Yarınımız: Göç Ve İşsi̇zlik – Bayram Ali Eşiyok


Göç etmek, yerinden yurdundan olup tanımadığı yerlere gitmek en sarsıcı, en büyük travmalardan biri. Göç olgusu esas olarak kapitalizmin bitmez tükenmez sermaye birikim arzusunun, dinamizminin ve bu dinamizmin neden olduğu eşitsiz gelişmesinin bir sonucu. İktisadi nedenlerden kaynaklanan göç dışında, doğal felaketler, savaşlar, iklim değişiklikleri gibi bir dizi gelişme insanları yaşadıkları yerlerden koparıp göçe zorluyor. Bir yandan uygulanan neoliberal politikalar sonucunda tarımın çözülmesi, diğer taraftan özellikle G. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan şiddet ortamı sonucunda göçlerin devam ettiği izleniyor. Bu bölümde göç hareketlerine ilişkin genel bir değerlendirmenin yapılması amaçlanmaktadır

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 75
Sayfa Aralığı: 22 - 25

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın