Troyka: “Devlet, Sanayi Ve Üniversite” İle Yüzleşmek – Ömür Şamiloğlu


Günümüzde yaşanan teknolojik değişim, ekonomik gelişme için en önemli kriter olmuştur. Teknolojik altyapı geliştikçe yeni iş alanlarının doğmasına ve kalitenin artmasına neden olmuş, bilim ve teknoloji politikası gelişmiş ülkelerin sosyal, ekonomik ve sanayi gelişiminde devingen oluşumlara yol açmıştır. Firmalar küreselleşmenin getirdiği bir zorunluluk olarak rekabette başarı şanslarının sürdürmek için üretim teknolojilerini yenilemek durumundadırlar. 2000’li yılların başında teknolojik ilerleme gelişmenin etkili ve sürükleyici gücü haline gelmiştir. Teknolojinin bu etkisinin ortaya çıkısı tek başına değildir. Küreselleşme doğrultusunda uluslararasılaşma, serbest piyasa ekonomisinin yaygınlaşması ve bir dizi etkenlerle karşılıklı etkileşim sonucu oluşmaktadır. Teknoloji unsuru küresel pazarda rekabet gücünün tek olmasa da en kritik faktörü niteliğindedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 16
Sayfa Aralığı: 22 - 30

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın