Türkiye İşgücü Piyasasında Kadın: İşgücüne Katılım ve Mesleki Ayrışma – Büşra Aras


Ülkemizde kadınların işgücüne katılımı ve kadın istihdamı oranları 21. yüzyılda özellikle kentsel bölgelerde artış göstermiştir. Buna rağmen gelişmiş ülkelere kıyasla bu oran oldukça düşük seyretmektedir. Bu durum ülkemizdeki kadınların eğitim düzeyi, ortalama çalışma süresi, aile içi emeği ve cinsiyet rolleri gibi birçok etkenle açıklanmaktadır. Kadın-erkek işgücüne katılım oranlarının gelişmiş ve refah düzeyi yüksek olan İngiltere, ABD, Almanya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin oldukça gerisinde olduğu 1.1 ve 1.2 numaralı grafikte açıkça görülmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 124
Sayfa Aralığı: 124-127

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Siyasal Bilgiler Fakültesi - İktisat Bölümü

Bir cevap yazın