Tüketi̇m Her Şeyi̇ Halleder (Mi̇?) – Mert Can Duman


Günümüzde yapılan birçok iktisat tartışmasında ve değerlendirmesinde kendisini zikretmeden geçen cümlelerin adeta boş addedildiği bir kavram olan küreselleşme, etkisini dönemler boyunca üretim ve tüketim arasındaki güçlü ilişkide de göstermiştir. Çoğu sorunun irdelenmesi sırasında adeta bir deus ex machina gibi tüm problemlerin altındaki üstün etmen görevi üstlenen küreselleşme, Sanayi Devrimi’nin hemen ardından ekonomideki ağırlığını giderek artıran seri üretimin de etkisiyle üreticilerin dünya pazarına daha etkin bir şekilde entegre olabilmesi için yeni üretim ve pazarlama stratejileri geliştirmesinin hem önünü açmış hem de söz konusu hususları gerekli kılmıştır. Üreticiler, rekabetçilik düzeylerini artırmaya çalışırken devreye soktukları yeni iletişim stratejileri ile seri üretim ile beraber hızla gelişen arz ve buna bağlı olarak hızlı bir şekilde değişen arz-talep dengesini yeniden istikrarlı bir patikaya oturtmayı amaçlamıştır. Buna ek olarak da bireyin alt kimliğinde yer alan tüketici özelliğini daha fazla ortaya çıkararak üretilenlerin hızlı bir biçimde tüketilmesini kendilerine şiar edinmiştir. Hiç şüphe yok ki, özellikle 20. yüzyılın son dönemlerinde teknolojinin de hızla gelişmesiyle üreticiler kitlesel iletişim araçları ile hâlihazırda tüketime meyilli olan toplumun tüketici özelliğini uyararak toplumu yönlendirmiş ve ortaya adeta bir tüketim toplumu çıkarmışlardır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 73
Sayfa Aralığı: 22 - 24

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın