Türk Ekonomisinde Walrasgil Olmayan Bir Denge Geçerliyse Makro Fiyatları Nasıl Analiz Etmeliyiz? – Cem Mehmet Baydur


Prof. Dr. Kadir Eser’in Anısına

Kısa hayatımızda, politik ekonomik konular ve problemler içinde yaşarken, iktisatçı olan olamayan herkes bir şey söylemekte, nedenleri ve çözümleri çok rahat sıralayabilmektedir. Politik ve ekonomik olanın doğası da bu tür yorumlara ve önerilere uygundur. İktisatçılar olarak ne kadar eğitim alırsak alalım, bizlerin de problemleri anlamak için zihinsel jimnastik veya spekülasyon yaptığımız düşünülebilir. Fakat iktisatçıların spekülasyonları politikacılara veya her konuda ahkam kesenlere göre biraz daha yere basmak ister. Bundan dolayı ekonomik temeller ve özler ararız. Bu arama çabası çok boyutludur; kimi çevre-merkez ilişkileri açısından, kimi mikro kimiyse makro açıdan bakar ve tartışır. Yazdığını başka bir meslektaşını okutur, eleştirmesini ister veya yayımlar sonra okunarak eleştiri gelmesini bekler. Akademisyen gerçeği anlamanın kolay olmadığını bilir. Yükünü paylaşmak ister. Konuşmak ve tartışmak ister. Her alanda olduğu gibi iktisatta da bu o kadar kolay değildir. Herkesin kampı vardır. Beğenir beğenmez. Küçümser veya önemsemez. Kısacası okumak, konuşmak ve yazışmak kolay değildir. Hayat kısadır ve bazen bazıları için daha da kısadır. Bazen çay ocağında, bazen bir derslikte tartıştığınız, okuduğunuzu paylaştığınız meslektaşınız bu dünyadan göçer gider. Bu hayat zor. Ama mukadderatımız böyle, ölümlüyüz. Bu makaleyi, rahmetli Prof. Dr. Kadir Eser’in anısına yazmıştım. Bilgili, meraklı, okuyan değerli arkadaşımız aramızdan ayrılalı neredeyse 2 sene oluyor. Bir anma çalışması da yapılmadı. Ben de acizane yazımı bir şekilde yayımlatmak ve bu vesileyle onu hatırlatmak istedim. Işıklar içinde uyusun.

Giriş

Faiz, iktisat teorisinin en kompleks fiyatlarından biri olarak, tam tanımlanamayan bir fiyattır. Bundan dolayı her teori faizin bir noktasını açıklar; kimi teoride zaman, kimi teoride sömürü kimi teoride ise belirsizliğin fiyatıdır. Her kuramın söyleyecek bir sözü vardır. Belki sorgulanacak en doğru şey, faizin ne olduğundan ziyade, nasıl belirlendiği ve etkilerinin ne olduğudur.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 143
Sayfa Aralığı: 52-56

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Biyografi.

Bir cevap yazın