Türki̇ye Cumhuri̇yet Merkez Bankası’nın Kuruluşu – Murat Koraltürk


Türkiye’de yüksek enflasyonla etkin mücadele 2001 Krizinden sonra gündeme geldi. Ağustos ve Kasım 1999 depremleri ile ağır darbe alan Türkiye ekonomisi 2001’de tarihinin en büyük krizini yaşadı. GSMH bir önceki yıla göre % 9,4 küçüldü ve krizin ardından Türkiye ekonomisi, 24 Ocak 1980 kararlarından sonraki en büyük yapısal dönüşüm sürecine girdi. Bu sürecin öne çıkan motiflerinden biri, nerede ise bir kuşağın doğup büyümesine paralel bir süredir ekonomide egemen olan yüksek enflasyonla mücadeledir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 77
Sayfa Aralığı: 25 - 30

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın