Türki̇ye’de Temel İşgücü Göstergeleri̇ Ve İşsi̇zli̇k Hi̇sterisi – Bedriye Saraçoğlu


Dünyada giderek büyüyen ve küresel bir sorun haline gelen işsizlik sadece ekonomik bir problem değil, aynı zamanda sosyal boyutları olan bir konu haline gelmiştir. Bu yazıda önce Türkiye’de işgücü ve istihdamla ilgili temel göstergeler değerlendirilmiş, daha sonra işsizlikle ilgili literatürde kabul görmüş yaklaşımlar ele alıp bunlar çerçevesinde Türkiye’de işsizliğin, boyutları, gidişatı, nedenleri incelenmiş ve sonuç kısmında önerilerde bulunulmuştur. Üretim faktörlerinden emeğin bir kısmının atıl duruma itilmesi sonucu oluşan işsizlik olgusu işsiz kişilerin uğradığı kayıpların ötesinde, ekonomide üretim kaybı, dolayısıyla milli gelir kaybına ve bunlarla yakıdan ilgili iktisadi büyüklükler arasındaki dengesizliklerin meydana gelmesine yol açmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 75
Sayfa Aralığı: 15 - 19

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın