Türkiye-Ab İlişkileri: İktisadı Anlama Çabalarımda Bir Örnek Olay – Hasan Ersel


İ ktisadı anlayış biçimimin oluşmasında en önemli etmen Mülkiye’nin disiplinler arası yaklaşımı ve tartışma ortamıdır. Mülkiye benim öğrenciliğimde ve daha sonra orada geçirdiğim yıllarda toplumsal bilimleri kapsayan bir kurum idi. Dolayısıyla ele aldığınız herhangi bir konunun siyaset bilimi, yönetim, siyasal tarih, uluslararası ilişkiler alanlarında yansıması olabileceğini öğrenebilirdiniz. Tabii bunun nedeni de Mülkiye’de akademik kadro arasındaki tartışma ortamı idi. Bana hiç kimse iktisadi sorunları “disiplinler arası yaklaşımla ele al” demedi. Ama hocalarımla ve arkadaşlarımla yaptığımız sohbetler bana bu yaklaşımın değerini ve gereğini öğretti. Bir önemli nokta daha var: Bu ortam, ciddiyetten uzaklığı “disiplinler arası yaklaşım” sözcükleriyle örtmeye de izin vermezdi. Çünkü, açığınızı bulup ortaya çıkarabilecek bir kişi daima vardı. Daha sonraki yıllarda, Mülkiye’deki yaşamımı (öğrencilerin öldürülmesine yol açan olaylar hariç) hep özledim. Bütün bu dönemimde tartışma ortamının oluşturulup yaşatılmasında çok önemli rol oynayan, bana çok şey öğreten ve destek olan [Prof. Dr.] Tuncer Bulutay’ın benim için ayrı bir konumu vardı. Ona borcum sonsuzdur.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 30
Sayfa Aralığı: 37 - 43

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Hasan Ersel 1971’de iktisat dalında doktorasını aldığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, 1983 yılına kadar öğretim üyesi olarak çalıştı. Daha sonra, sırasıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nda Baş İktisatçı, T.C. Merkez Bankası’nda Araştırma, Planlama ve Eğitim Genel Müdürü ve daha sonra Başkan Yardımcısı, Yapı Kredi’de Genel Müdür Başyardımcısı ve daha sonra Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Hasan Ersel’in iktisat, siyaset bilimi ve matematik alanlarında çok sayıda makale ve kitabı bulunmaktadır.

Bir cevap yazın