Türkiye Dünyanın Neresinde? – Suat Tuysuz


Günümüzde ekonomik açıdan başarı, büyümeyle ölçülmekte ve büyümenin olmaması ise krizle sonuçlanmaktadır. Özellikle ana akım iktisat yaklaşımında GSYH artışı olarak tanımlanan ekonomik büyümenin tek başına toplum için en yüksek faydayı garantileyeceği iddiası eleştirilmektedir (Durmuş, 2012). Dolayısıyla ana akım iktisat yaklaşımında bölüşümün göz ardı edilmesi kapitalist sistemin bahsi geçen başarı ölçütüne yöneltilen en önemli eleştiri noktalarından birini oluşturmaktadır. Buradan hareketle Gayri Safi Milli Hasıla’dan (GSMH) ziyade Kişi Başına Milli Gelir (KBMG) verisi daha doğru tespitler yapmaya imkan tanımaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki KBMG de ülke içindeki bölüşümü gösteren bir gösterge değildir. Eldeki imkanlar ölçüsünde bakıldığında ekonomik büyüklükten ziyade büyüklüğün nüfusa bölünmüş değerini ifade eden KBMG verisi, ülkelerin dünya ülkeleri arasındaki yerine ilişkin daha sağlıklı yorumlara imkan tanımaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 112
Sayfa Aralığı: 99 - 108

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın