Türkiye Ekonomi Modeli’nden Liralaşmaya: Bilsay Kuruç’la Röportaj


Bağımsız araştırmacı Büşra Akkaya, Türkiye’nin duayen iktisatçılarından Prof. Dr. Bilsay Kuruç’la bir röportaj gerçekleştirdi.

  • Büşra Akkaya: İktisat politikası, para politikası ve maliye politikasından oluşmaktadır. Belirli ekonomik amaçlara ulaşmak için kamunun mal ve hizmet alımı, vergiler ve transfer ödemelerine yönelik kararlarıyla maliye politikası uygulanırken, temelde para arzının ve politika faizinin merkez bankası tarafından maniple edilmesiyle para politikası uygulanır. İzlenen iktisat politikasında maliye politikasının ve para politikasının eşgüdümlü olması hedeflenen ekonomik amaçlara ulaşmak için elzemdir. 16.12.2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli uygulanırken para ve maliye politikasının eşgüdümüyle tüm araçların etkin şekilde kullanılacağı dile getiril- di. 12.09.2022 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise “Liralaşma Stratejisi” başlıklı yazısında liralaşma stratejisinin Türkiye Ekonomi Modeli’nin baş unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Bugün Türkiye ekonomisinde yaşananları çoğu iktisatçı merak ve hayretle takip etmekte. Bu bağlamda Türkiye ekonomisine tanıklığından ve analizlerinden her zaman faydalandığımız Prof. Dr. Bilsay Kuruç’la bir araya gelmek eşsiz bir şans. Röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Türkiye ekonomisinin dönüp son yirmi yılına bakmakla başlayalım. Aynı zamanda tanığı olduğumuz son yirmi yılı bir iktisatçı gözüyle değerlendirir misiniz? Son yirmi yılda Türkiye ekonomisinin gelişimi ve ulaşılan refah düzeyi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bilsay Kuruç: IMF’den gelen Carlo Cottarelli ve dünya sermayesi Türkiye’ye bir model önerdi. IMF’ye gerek kalmadığını ve Türkiye’nin dünya piyasalarından borçlanabileceğini söyledi. Bunu söylemesinin nedeni…

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 148
Sayfa Aralığı: 80-84

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın