Türkiye Ekonomisinde Yatırımlar Ve Bazı Bilmeceler – Alper Duman


Türkiye’de yatırımların, son on yıllık dönemde, gidişatı dalgalıdır (bkz. Şekil 1). Dalgalanmayı ölçmek için standart sapmayı kullanalım. Ele alınan 2002: Q1–2011: Q2 dönemleri arasındaki Gayri Safi Sermaye Oluşumu’nda gözlenen (reel) büyüme oranlarının standart sapması %17,56’dır. Aynı dönemdeki ortalama büyüme oranı %12,15 olduğuna göre bu dalgalanmanın gerçekten büyük olduğu ortaya çıkmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 14
Sayfa Aralığı: 36 - 40

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

ODTÜ Ekonomi bölümünü 1998 yılında bitirdikten sonra ABD'de University of Massachusetts, Amherst'de Ekonomi doktora programını 2006 yılında tamamladı. Buenos Aires'te Universidad de San Andres ve Londra'da London School of Economics'de misafir akademisyen olarak bulundu. İzmir Ekonomi Üniversitesinde öğretim üyesidir. Türkiye Ekonomisi, Gelişme, Politik Ekonomi ve Sosyal ve Ekonomik Ağlar üzerine çalışmalar yapmaktadır. Uluslararası ve ulusal endeksli dergilerde makaleleri ve kitap bölümleri vardır.

Bir cevap yazın