Türkiye Elektrik Piyasasında Reform (2001-…) – Begüm Yurteri


Enerji sektörünün alt bölümlerinden biri olan elektrik sektöründeki gelişmeler elektriğin sosyal ve ekonomik hayattaki yadsınamaz rolü sebebiyle kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de 2001 yılında yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Kanunu (EPK) ile elektrik sektöründe başladığı kabul edilen reform sürecinin, başlıktan da anlaşılacağı gibi, sonuna gelindiğini söylemek için henüz erkendir. Bu durumun sebeplerini görmek için Türkiye elektrik piyasasında reformun sebeplerinin incelenmesi, reform ile öngörülen yapı ve günümüzde gelinen noktayı incelemek gerekmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 21
Sayfa Aralığı: 66 - 74

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın