Türkiye Konut Piyasasındaki Gelişmeler Ve Konut Balon Endeksi – Gülbahar Atasever


Gayrimenkul, en genel anlamda inşa edilen alanlarla birlikte tüm boş alanları kapsayan ulusal yapı stoku olarak tanımlanır. Konutlar, fabrikalar, ofis ve işyerleri, kamu binaları, okullar, yollar, park ve bahçeler, barajlar ve boş araziler gayrimenkul tanımına dahildir. Bu binalar firmalar, hükümet ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından işyerleri olarak ve hanehalkları tarafından ikamet amacıyla kullanılır. Bu açıdan tanımlandığında, tüm gayrimenkullerin değeri ulusal servetin en önemli bileşeni olmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 62
Sayfa Aralığı: 46 - 52

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın