Türkiye’de Depremler ve Depremlerin Konut Fiyatlarına Etkileri – Burcu Türkcan, Gül Ş. Huyugüzel Kışla, Çağla Bucak


Doğal afet kavramı, doğal yollarla oluşan, hayatın gündelik akışını kesintiye uğratan, yol açtığı büyük kayıplar nedeniyle toplumun/ülkenin kendi imkânları ile sonuçlarının üstesinden gelmekte zorlandığı, ani gelişen felaketler olarak tanımlanabilir. Doğal afetler tüm bu tanımsal özellikleri itibariyle ekonomik ve sosyal birçok etkiye yol açmaktadırlar (Altun, 2018: 2-3). Doğal afetlerin yol açtığı korku, savunmasızlık, tehlike ve risk algısı gibi psikolojik etkileri; bölgeden dışarıya göç, sosyal ilişkilerde yaşanan ani değişim ve toplumsal hareketlilik gibi sosyal etkileri ile doğal afetlerin yaşam alanlarında meydana getirdiği coğrafi değişiklikleri bir kenara koyacak olursak; hepsinin sonuçlarını kapsar nitelikte ekonomik etkiler bir dağ gibi ülkelerin/bölgelerin karşısında dikilmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 155
Sayfa Aralığı: 46-51

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın