Türkiye’de Ekonomik Eşitsizlik: Telakki Ve Gerçeklik – Alper Duman


Beş kişiden oluşan tipik bir aileyi hanehalkı olarak ele alalım. Ailedeki her bir bireyin işgücünde aktif ve eşit gelir sahibi olduğunu düşünelim. Her bireyin örneğin iki birim geliri olduğu bu örnekte gelir eşitsizliği söz konusu değildir. Ancak bu hanehalkının iki bireyinin gelirinin olmadığını , iki bireyinin ikişer birim geliri olduğunu, bir bireyin ise altı birim gelire sahip olduğunu varsaydığımızda, bu hanede gelir eşitsizliğinden bahsedebiliriz ve bu eşitsizliğin ölçümünü Gini Katsayısı ile yaparız. Kısaca Gini Katsayısı nüfusun yüzdelik gruplarıyla bu grupların toplam gelirden aldığı pay arasındaki ayrışmayı ölçer ve gelir eşitsizliği arttıkça Gini katsayısı yükselir. Hanehalkı için gelir eşitsizliği kaçınılmaz olabilir ve değişkenlik gösterebilir. Öğrenim sürecinde olan bireylerin belirli bir geliri olmayabilir ve gelir yaşla birlikte önce artıp sonra tekrar azalabilir. Tek veya iki kazanç sahibinin olduğu hanehalkı için yüksek olan Gini katsayısı aynı hanehalkındaki diğer bireyler de gelir elde etmeye başladığında düşer.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 1
Sayfa Aralığı: 106 - 112

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

ODTÜ Ekonomi bölümünü 1998 yılında bitirdikten sonra ABD'de University of Massachusetts, Amherst'de Ekonomi doktora programını 2006 yılında tamamladı. Buenos Aires'te Universidad de San Andres ve Londra'da London School of Economics'de misafir akademisyen olarak bulundu. İzmir Ekonomi Üniversitesinde öğretim üyesidir. Türkiye Ekonomisi, Gelişme, Politik Ekonomi ve Sosyal ve Ekonomik Ağlar üzerine çalışmalar yapmaktadır. Uluslararası ve ulusal endeksli dergilerde makaleleri ve kitap bölümleri vardır.

Bir cevap yazın