Türkiye’de Finansal Erişim Ve Artırılmasına Yönelik Öneriler: Veriler Işığında Karşılaştırmalı Bir Bakış – Canan Özkan


Genel kabul gördüğü şekliyle finansal erişimi, finansal hizmetlerin kullanımında fiyat ve fiyat dışı engellerin olmaması şeklinde tanımlamak mümkün. Finansal erişimin ölçütü de bir bankada ya da yasal bir finansal kurumda, (çek, tasarruf, sigorta, yatırım, kredi, vs.) herhangi bir hesabı olan yetişkinlerin toplam nüfusa oranı olarak tanımlanabilir. Bu çalışma, Dünya Bankası Küresel Findex Veri tabanı ve IMF Finansal Erişim Anketi verileri ışığında, ülkemizdeki finansal erişim seviyesini incelemeyi ve finansal erişimin artırılması için hangi alanlara odaklanılması gerektiği ile ilgili çeşitli önerilerde bulunmayı amaçlıyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 103
Sayfa Aralığı: 59 - 64

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın