Türkiye’de Plastik Poşetleri Ücretlendirme Politikası ve Plastik Poşet Kullanımına Etkisi – Devrim Dumludağ, Gülşah Kocakaya


Plastik poşet kullanımının azaltılmasında başarısız olunmasının temel nedeni, yasakların yeterince denetlenmemesi veya tüketicilerin bir süre sonra vergiye veya ücrete alışmasıdır.

Giriş

Bu çalışma, Türkiye’de 2019 yılı başından itibaren uygulanan plastik poşet ücretlendirme uygulamasının tüketicilerin plastik poşet taleplerini, çöp poşeti taleplerini, tüketicilerin alışveriş sırasında kendi poşetlerini kullanmalarını ne derece etkilediğini ve tüketicilerin plastik poşet taleplerinin sosyo-ekonomik belirleyicilerini incelemektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 148
Sayfa Aralığı: 66-76

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Devrim Dumludağ, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı.Yazdığı doktora tezi Osmanlı Bankası Müzesinin düzenlediği Bankacılık ve Finans Tarihi Araştırma Yarışması’nda mansiyon ödülü aldı. 2008 yılında Hollanda’da University of Groningen’de ekonomi bölümünde post-doc, 2009 yılında Rotterdam Erasmus Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunan Devrim Dumludağ 2012-2014 yılları arasında Maastricht Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Devrim Dumludağ halen Maastricht Üniversitesi ve Rotterdam Erasmus Üniversiteleri ile işbirliği halinde tüketim, mutlak gelir, nispi gelir ve yaşam memnuniyeti konularında projeler yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası literatürde mutluluk, doğrudan yabancı yatırımlar ve kurumlar üzerine çeşitli makaleleri yayınlanan Devrim Dumludağ, halen Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde görev yapmaktadır.

Bir cevap yazın